6 geb. Tienstra. Mevrouw Bot nam de benoeming aan en werd in Uwe vergadering van 11 November 1935 toegelaten. 2. Verkiezingen. Getal kiezers volgens de kiezerslijst 1935/1936 voor a. leden van de Tweede Kamer der St.-Generaal 11361 b. leden van de Provinciale Staten 11093 c. leden van den Gemeenteraad10851 Op 26 April 1935 had de stemming plaats ter ver kiezing van de leden van de Provinciale Staten van Gelderland. In deze gemeente werden de volgende aantallen stemmen uitgebracht Lijst no. 1 (dr H. F. M. Stoer) 980 3 (J. M. Honig)898 4 (B. van Krimpen) 393 6 (R. J. Brugman)404 7 (mr C. Vervoorn) 12 8 (C. Roeterdink)627 9 (H. W. Reesink)1239 „10 (F. C. Gies)481 „11 (H. Haanschoten) 51 „13 (H. Koerselman)988 „14 (J. L. B. Keurschot) 3368 „15 (J. W. te Winkel) 130 „16 (J. P. Stormmesand) 126 Totaal aantal geldige stemmen 9697 Van onwaarde573 Totaal aantal uitgebrachte stemmen 10270 7 Van degenen, die niet aan hun verplichting tot stemmen hadden voldaan en zich niet of niet voldoende hadden verantwoord, werden er 3 opgeroepen om ter zake van dit verzuim voor den kantonrechter te ver schijnen. Op 26 Juni 1935 had de stemming plaats ter ver kiezing van leden van den Gemeenteraad, waarbij de gemeente voor de eerste maal in drie kieskringen was verdeeld. Hierna volgt een overzicht van den uitslag.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 5