108 Lager onderwijs. Opgave van het getal der openbare en bijzondere scholen, voor elke soort afzonderlijk, op 31 Dec. 1935. Openbare scholen. Voor gewoon lager onderwijs 7 Voor uitgebreid lager onderwijs j Totaal 8 Bijzondere scholen. Voor gewoon lager onderwijs 5 Voor uitgebreid lager onderwijs 2 Totaal 7 Geheel getal scholen 15 Opgave van het getal onderwijzers naar de kunne, ingedeeld in hoofden van scholen en onderwijzers, te weten aan de 109 •-1 s A3 G jïJ) G O a o O 80 Hoofden van scholen (mannel,) 7 4 11 Onderwijzers 21 18 39 Hoofden van scholen (vrouwel.) 1 1 2 Onderwijzeressen 22 16 38 Totaal 51 39 90 is o O O Opgave van het gemiddeld aantal leerlingen over 1935: Namen der hoofden. Aantal Soort der school. leerl. Openbare J. K. van Toledo 226 id. W. van der Woude 272 id. (u.l.o.) R. W. Kuiper 198 id. J. Meulenbrugge 204 id. Mej. T. M. S. van Dam 232 id. A. K. Klaren 253 id. F. H. Bouwman 65 id. G. J. Gijmink 245 Getal op de openbare scholen 1695 Bijzondere 212 id. J. de Zeeuw 234 id. (u.l.o.) de Zeeuw 107 id. H. Hulleman 167 id. H. J. van den Berg 222 id. (u.l.o.) H. J. van den Berg 76 id. Mej. A. M. Sterk 213 Getal op de bijzondere scholen 1231 Geheel getal op alle scholen 2926 "O ut G -O _G 'S3 u X> 05 w N tl) JD

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 56