5 HOOFDSTUK I. HET BESTUUR. 1. Gemeenteraad. Samenstelling van den Gemeenteraad op 31 Dec. 1935. NAMEN. Jaar van aftreding. C. A. Bot geb. Tienstra 1939 J. H. ten Elze J. L. Faber C. van Gelder F. C. Gies A. van Heusden Th. J. H. Kling H. Koerselman Mr J. H. C. M. v. d. Kun L. Lammers J. A. Paap J. A. Surink B. J. Tiedink H. J. v. d. Vegte Mr G. J. H. Wagener C. A. WeersmaVan Duin H. v. Woudenberg Hamstra In de vacature ontstaan door het bedanken van den heer F. Klok. werden bij besluit van den Voorzitter van het centraal stembureau van 18 October 1935, 26 October 1935 en 2 November 1935 achtereenvol gens tot lid van den Raad benoemd de heeren P. Sikkema en H. Jansen en mevrouw C. A. Bot tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 4