82 Overzicht van de scheepvaartbeweging waargenomen aan de brug over den IJssel te Zufphen. 83 Bankwezen. Spaarbankvereeniging N.V. (Bornhovestraat 2). Deze spaarbankvereeniging is opgericht 15 No vember 1866. Op 31 December 1935 waren 8285 spaarbankboekjes (85 meer dan einde 1934) in het bezit van inleggers. De gemiddelde inleg was f 573.69 tegen f 580.38 in 1934. In 1935 was het totaal aantal posten van inleg 8055 (tegen 7823 in 1934), dat van terugneming 5946 (tegen 5926 in 1934). In het geheel werd ingelegd in 1935: f 1.335.572.95 (in 1934: f 1.482.604.41), teruggenomen in 1935: f 1.479.200.99 (in 1934: f 1.691.349.06). Aan rente werd op 31 December 1935 bijgeschreven: f 137.516.44 (tegen f 135.494.39 op 31 December 1934). Het totale bedrag ultimo 1935 aan inleggers ver schuldigd, met inbegrip der bijgeschreven rente, bedraagt f 4.753.011.88 (tegen f 4.759.123.48 in 1934). Einde 1935 waren 1208 spaarbussen in omloop (22 meer dan einde 1934), waaruit in 1935 f 18097.29 ge ledigd en op de boekjes bijgeschreven is in 865 ledi gingen (in 1934 resp. f 20105.78 en 871). De 40 arbeiderswoningen, door de Spaarbank gesticht, zijn alle bewoond. In 1935 werden een aantal ver beteringen en herstellingen aangebracht. Nederlandsche Bank. De heer jhr mr C. C. de Jonge alhier is corres pondent van de Nederlandsche Bank. Jaar. OP- EN AFVAART Aantal schepen Waaronder stoom- booten. Inhoud S. T. Aantal schepen ledig. Gemiddelde scheeps- inhoud. 1915 13169 3654 1689690 4112 128.3 1916 12688 3711 1720668 4101 135.6 1917 9694 2572 1321816 2698 136.3 1918 9053 2245 1310178 2599 144.7 1919 8267 2380 1138687 2270 137.7 1920 10280 2774 1488032 2762 144.7 1921 8956 2217 1079809 2606 122.5 1922 12536 3456 1775131 3913 141.6 1923 13549 4033 1881156 4354 138.8 1924 15592 4848 2387622 5100 153.1 1925 17363 5123 2522000 5971 145.3 1926 18091 5457 2768000 6359 153 1927 20061 6800 3250000 7475 162.05 1928 20986 7045 3132000 7214 149.24 1929 21038 7677 3196115 6974 151.92 1930 22632 10705 3295683 8741 145.62 1931 24168 11100 4020005 7964 166.33 1932 22435 11593 3888680 7354 173.33 1933 20893 11230 3498735 7449 166.98 1934 24259 15573 4080949 10276 168.22 1935 25622 17322 4193588 10700 163.67

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 43