76 Door de tramwegmaatschappij „De Graafschap" zijn de volgende opgaven aangaande den dienst 1935 verstrekt. Er werden 126304 reizigers vervoerd, waarvan 122320 met bussen en 3984 per tram. Opbrengst personenvervoer per tram f 2434.19 per bus 22457.80 f 24891.99 Opbrengst goederen- en veevervoer per tram f 9552.78 vrachtauto 6848.53 16401.31 Opbrengst diversen685.67 Totaal f 41978.97 Autobusdiensten. Autobusdiensten worden onderhouden door de Geldersche Tramwegmaatschappij op het traject Zutphen—Arnhem A. H. Hardon op het traject Zutphen Voorst— Deventer B. H. Br uil op het traject Zutphen—Gorssel— Deventer E. J. W e t e r k a m p op het traject Zutphen—Voorst— Apeldoorn en B. J. Klein Breteler op het traject Zutphen— Lochem. Stoombootdiensten. Ondernemers van stoombootdiensten zijn hier niet gevestigd. 77 Telegrafie en Telefonie. Rijkstelegraaf kantoor. In 1935 werden verzonden 7829 en ontvangen 8957 telegrammen, tegen totaal 17147 in 1934. Opgenomen en verder geseind werden in 1935 5788 telegrammen, tegen 6033 in 1934. Rijkstelefoonkantoor. Uitgaande interlocale en internationale gesprekken 168.876. Inkomende interlocale en internationale gesprek ken 185.241. Transiteerende interlocale en internationale gesprekken 105.019. Verzonden en ontvangen telefoon oproepberichten 1337. HOOFDSTUK XI. LANDBOUW, HANDEL EN NIJVERHEID. Landbouw en Veeteelt. In het afgeloopen jaar kon ook nog geen verbetering van den algemeenen toestand in den land- en tuinbouw worden geconstateerd. Tengevolge van het koude voorjaar kon het vee niet vroeg in de weide worden gedaan. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar hetgeen in hoofdstuk III van dit verslag onder „Lan derijen" werd opgemerkt. Koop- en huurwaarde der landerijen. De koopwaarde van het bouwland was per H.A. ongeveer f 3000 voor kleigrond en f 2000 voor zand grond voor weiland per H.A. ongeveer f 2600 voor kleigrond en f 2100 voor zandgrond.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 40