jdan den Gemeenteraad. ZUTPHEN, Juli 1936. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 215 van de Gemeentewet en Uw besluit van 13 Juli 1931 no. 2a, hebben wij de eer Uw College hierbij het beredeneerd verslag van den toestand der gemeente Zutphen over het jaar 1935 aan te bieden. Burgemeester en Wethouders van Zutphen, DIJCKMEESTER. De Secretaris, RUIBING.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 3