70 HOOFDSTUK X. VERKEER. Straten, Pleinen en Riolen. Het gewoon onderhoud van de verschillende bestratin gen. bepaalde zich hoofdzakelijk tot het ophalen van verzakte sleuven boven kabels of ondergrondsche leidingen en andere verzakkingen. Waar noodig werd de bestrating langs de tramlijnen gelicht. Overigens werden slechte gedeelten herstraat. Voor gasfabriek, waterleiding, electriciteitsbedrijf, telefoon en radiodistributiebedrijf werd 2051 M2 straat werk verricht. Ten behoeve van werken door particulieren in open bare straten gemaakt, werd voor hunne rekening eenig straatwerk verricht. Op verschillende plaatsen werden nieuwe bestratingen aangelegd, bestaande bestratingen vernieuwd of met gebruikte materialen herstraat, zooals in nevenstaanden staat is aangegeven. 71 3 'SS 3 - - - - Hieruit blijkt, dat werd gestraat of herstraat met nieuwe tegels 3419 M2. keien2794 klinkers3372 trottoirbanden 1216 M'. STRATEN. Nieuwe materialen Oude materialen C/5 GJ h2 a J> m' CO lx O Trottoir band. co U H2 G <U W CO lx T rottoir- band. Weg naar Voorst 103 6 52 Waterstraat 62 58 33 22 Emmerikscheweg 221 188 90 139 359 628 Marschpoortstraat 120 Houtwal 388 162 Stationsplein 475 125 600 119 53 14 165 48 54 Marschweg 500 165 Heukerstraat en Groenmarkt 32 Hagepoortplein 14 978 170 257 102 Pelikaanstraat 258 704 178 26 34 Graaf Ottosingel 530 Van Tilstraat 10 570 178 10 Rosmolensteeg 267 Nieuwstad 435 1464 64 Paardenwal 20 Mosmarkt 472 Ruijsdaelstraat 560 261 64 33 v. Löben Selsstraat 79 634 52 Bronkhorststraat 63 v. d. Capellenlaan 217 33 70 Slindewaterstraat 59 28 6 4 v. Hasseltstraat 83 120 44 15 Heeckerenlaan 98 72 15 20 Teniersstraat 57 26 Albert Cuijpstraat. 338 107 Leeuweriklaan 1310 1300 290 2740 3525 450 Buitensingel 835 406 3419 2794 3372 1216 3062 4134 7067 672

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 37