68 Bruggen en Duikers. De bruggen en duikers zijn de volgende: 1. de IJsselbrug 2. de brug over den Berkelmond aan de IJsselkade 3. de Marschpoortbrug 4. de brug over de Berkel bij de Barlheze 5. de overwelving bij de Nieuwstad 6. de Diezerbrug 7. de Berkelbogen 8. de brug over de Berkel in den Coehoornsingel 9. de brug over de Berkel bij de Leeuweriklaan; 10. de duiker in de binnengracht onderden Martinet- singel 11. de brug over de binnengracht bij de Spittaalstraat 12. de brug over de binnengracht tusschen den Boomp- jeswal en de Polsbroek 13. de duiker in de binnengracht achter het gymna- stieklokaal aan de Polsbroek 14. de brug over de binnengracht bij de Laarstraat; 5. de duiker in de binnengracht bij de Halvemaanstraat; 6. de brug over de hoofdgracht bij de Spittaalstraat 7. de brug over de hoofdgracht bij de Laarstraat; 18. de duiker in den Buitensingel; 19. de duiker over de beek in den Weg naar Emmerik 20. de kleine brug over de beek bij de weide Helbergen; 21. de hefbrug over de Noorderhaven; o?' f2 ^efbrug over de SPOorhaven in den Marschweg 23. de Oostveensche brug 24. de brug in den weg naar Tonden 25. de duiker in den landweg naar het Galilé 26. de twee duikers in den afweg naar de losplaats op de Lage Waarden 27. de drie duikers in den Vierakkerweg 69 Ter verbinding van het nieuw aangelegde gedeelte van den Buitensingel met de Leeuweriklaan werd over de Berkel een brug in gewapend-beton gebouwd. Het maken van deze brug en enkele bijkomende werken werd aangenomen door de firma KoolenWildeboer te Hoogkerk voor f 29950. Het voor de brugleuningen benoodigde zandsteen werd geleverd door de firma Hesselink alhier voor f 1841.07. Het rijdek van de IJsselbrug vereischte veel onder houd, terwijl ook de trottoirs van die brug gedeeltelijk vernieuwd moesten worden. De landhoofden van de brug over de beek bij de weide het Helbergen zijn vernieuwd. Het hekwerk van de brug over den Berkelmond aan de IJsselkade is geverfd. In de lijst van dijken, waterkeeringen en duikers in onderhoud bij den dienst van landerijen kwam geen verandering. De taluds der zomerdijken, door het vee afgetrapt, werden in het afgeloopen jaar weer onder profiel gebracht. Overigens werden alle dijken, waterkeeringen en duikers zoo goed mogelijk onderhouden. Ten einde in de Elshorsten hoog zomerwater te kunnen keeren werd aan de uitmonding van de Polbeek een stuw van ge wapend beton gemaakt voorzien van een ijzeren klep met ronselwerk.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 36