TOL^ Bijlage A. Vervallen. B. Vervallen. C. Verslag van curatoren van 't gymnasium. D. Idem van de commissie van toezicht op t middelbaar onderwijs. E. Idem van de plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs. F. Idem van den schoolarts. G. Idem van de commissie van toezicht op de bewaarscholen. H. Idem van de commissie tot wering van schoolverzuim. h Idem van de Geldersche vereeniging voor kunstnijverheid. J. Idem betreffende de rijkslandbouwwinter- school. K. Idem van den toestand van het museum. L. Idem omtrent de gasfabriek en waterleiding. M. Idem omtrent het gemeentelijk electrici- teitsbedrijf. N. Vervallen. Na. Vervallen. O. Overzicht van de plaatselijke belastingen. PVerslag van de openbare leeszaal en bibliotheek. Q. Idem van het Burgerlijk Armbestuur. R.. Idem van het slachthuis der gemeente Zutphen en den vleeschkeuringsdienst in den kring Zutphen. S. Idem van de brandweer. TIdem van het gemeente-archief. U. Idem van de gemeentelijke arbeidsbeurs. V. Idem van het Wijnhuisfonds. W. Idem van het grondbedrijf. X. Idem van de bevindingen en handelingen van den keuringsdienst in het gebied van Zutphen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 258