V1 INHOUD. Hoofdstuk. Bladz. I. Het Bestuur 5 II. Bevolking 23 III. Grondgebied en Eigendommen 25 IV. Financiën 33 V. Openbare Werken 37 VI. Openbare Orde, Veiligheid en Zedelijk heid 44 VII. Openbare Gezondheid 47 VIII. Volkshuisvesting 60 IX. Waterstaat 65 X. Verkeer 70 XI. Landbouw, Handel en Nijverheid 77 XII. Arbeid 84 XIII. Maatschappelijke Steun en Voorzorg 87 XIV. Volksontwikkeling en -opvoeding 107 XV. Eerediensten 117 XVI. Landsverdediging 117 XVII. Justitie 118

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 257