Bijlage X. 12 Wegens diverse overtredingen (onttrekken van melk aan vaatwerk, anders dan over een kraan, ontbreken van aanduidingen etc.) werd 7 maal proces-verbaal opgemaakt. Zeer vuile melk werd 1 maal aangetroffen. Vuile melk werd 22 maal aangetroffen. Voor vuil werden twee processen-verbaal opgemaakt. Het totaal aantal wegens ondeugdelijkheid van samen stelling en/of toestand verzonden waarschuwinqen bedroeg 134. Gepasteuriseerde en gesteriliseerde melk. 15 van de 289 monsters hadden een hooger kiem- getal dan 25.000 per cm3.; colibacteriën kwamen 6 maal voor8 maal was het vetgehalte te laag en aan 4 monsters was eenig water toegevoegd, tengevolge van een fout bij het pasteuriseeren. Karnemelk. Van de 913 monsters karnemelk voldeden er 59 niet aan den eisch, dat de vetvrije droogrest niet lager mag zijn dan 7.3 2 maal werd proces-verbaal opgemaakt. Andere melkproducten. Onderzocht werden 91 monsters room en 21 monsters slagroomhiervan voldeden 3 monsters room en 1 monster slagroom niet aan den eisch van het vetgehalte. De 59 onderzochte monsters karnemelkspap voldeden alle aan de gestelde eischen. Op de 22 monsters melkyoghurt behoefden geen aanmerkingen worden gemaakt. Bijlage X. 13 Als Diversen werden onderzocht 24 monsters af komstig van melkpoeder, gecondenseerde melk, cacao dranken etc. In 5 monsters chocolade-melk werd saccharine aan getoond. Een partij, groot 148 flesschen, werd in beslag ge nomen, terwijl proces-verbaal opgemaakt werd. Specerijen. De samenstelling van de onderzochte monsters spece rijen bleek aan de gestelde eischen te voldoen. 0.5 kg. witte peper, 62.2 kg. zwarte peper, 12 kg. gemengde specerijen zijn afgekeurd, op grond van het daarin voorkomen van schimmel. Spijsvetten en spijsoliën. 26 van de 138 monsters margarine hadden een te hoog vochtgehalte. Tweemaal werd hiervoor proces verbaal opgemaakt. Wegens schimmel is een partij margarine aan den handel onttrokken. Slechts enkele onderzochte oliën vertoonden afwijkingen. Het gebruik in bakkerijen van paraffine-olie voor het insmeren van platen werd verschillende malen gecon stateerd. Waar gebleken is, dat paraffine-olie bij ver hitting voor de gezondheid schadelijke eigenschappen vertoont, kan het gebruik hiervan .dus niet worden toegestaan. Suikers, stropen en honing. De onderzochte monsters rietsuikerstroop, huishoud- stroop en keukenstroop voldeden aan de gestelde eischen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 250