Bijlage X. 6 Alcoholhoudende Dranken. 12 monsters als port aangeduid bleken bij organo- leptisch onderzoek niet de kenmerkende geur en smaak van port te hebben. 12 andere monsters port hadden een alcoholgehalte lager dan 16'72 Enkele dezer partijen, waaruit deze monsters genomen waren, zijn aan den handel onttrokken (30ll2 L.) Inde meeste gevallen kon met een schriftelijke waarschuwing volstaan worden. Een partij Graves, welke in gistende toestand ver keerde, werd vernietigd. De monsters bier, advocaat en likeur vertoonden bij onderzoek geen afwijkingen. Azijn. Er zijn 101 monsters onderzocht, waarvan 8 partijen afgekeurd zijn (1241/2 L.)3 wegens het daarin voor komen van azijnaaltjes, 3 wegens een te laag azijnzuur- gehalte en 2 wegens aanmerkelijke hoeveelheden vuil. De monsters spritazijn en azijnessence gaven geen reden tot aanmerkingen. 2 partijen (totaal 40,8 L.) zijn door de keurmeesters ter plaatse afgekeurd. Brood. Het aantal bezoeken aan bakkerijen in het gebied gelegen was 3331, terwijl 39106 brooden door de keurmeesters gewogen zijn. In 815 gevallen gaven de gewogen brooden aan leiding tot een laboratoriumonderzoek. Herhaaldelijk moest aanmerking worden gemaakt op Bijlage X. 7 den onzindelijken toestand, waarin bakkerijen en het daarin aanwezige gereedschap verkeerden. Ook tegen het gebruiken van bakkerijen als waschlokaal, bergplaats en tegen de aanwezigheid van honden en vogels moest wederom herhaaldelijk opgetreden worden. Een overzicht van de geconstateerde afwijkingen geeft onderstaande tabel P 2 - De resultaten van het onderzoek gaven dit verslag jaar minder aanleiding tot het maken van op- en aan merkingen dan in de voorgaande jaren de aanduiding van het melkbrood liet meermalen te wenschen over. Door het gebruik van kunstmatige kleurstoffen was het percentage afwijkingen bij krentenbrood zeer groot. Toevoeging van dergelijke gele kleurstoffen doet den consument ten onrechte veronderstellen, dat bij de be reiding eieren gebruikt zijn. Een partij roggebrood van 739 kg. is afgekeurd. 13 O O "O O O T3 O O T3 O 13 O O u 3 -Q -O G '3 Uc CQ J3 -Q (j CD CT> O _Q (J C CJ _C u CO (J CQ Aantal monsters in het lab. onderzocht 508 28 206 11 2 Daarvan hadden te weinig droge stof 104 4 13 10 Merk M.B. onvoldoende aangebracht 4 3 Te laag product van het vet en het N.K. getal 8 Alsvoren en te laag melksuiker- en calcium- 6 7 Met minder dan 20 krenten en/of rozijnen Witbrood met te veel melk 2 Te hoog keukenzoutgehalte 2 Met conserveermiddel 8 Aantal schriftelijke of mond. waarschu wingen 98 4 28 10 8 Aantal processen-verbaal 8 3 4

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 247