VERSLAG KEURINGSDIENST VAN WAREN 19 3 5 IN HET GEBIED ZUTPHEN Bijlage X. VAN DE BEVINDINGEN EN HANDELINGEN VAN DEN OVER HET JAAR r

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 244