STAAT VAN DE BOEKWAARDE DER GRONDEN (BOUWRIJP EN NIET BOUWRIJP) IN DE VERSCHILLENDE COMPLEXEN VAN HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF OP 31 DEC. 1935. OMSCHRIJVING. TOTAAL. COMPLEX I. COMPLEX 11. COMPLEX III. COMPLEX IV. COMPLEX V. H.A. A. c.A. Prijs per c.A. ge middeld. Bedrag. H.A. A. c.A. Prijs per c.A. ge middeld. Bedrag. H.A. A. c.A. Prijs per c.A. ge middeld. Bedrag. H.A. A. c.A. Prijs per c.A. ge middeld. Bedrag. H.A. A. c.A. Prijs per c.A. ge middeld. Bedrag. H.A. A. c.A. Prijs per c.A. ge middeld. Bedrag. Per 1 Januari 1935 Uitneming van gronden Redres wegens kadastr. opm. Verkoopstaten 1935 87 06 81 0772 34 f 1.42 f 1.236.350 2.453 14 55 47 46 17 99 80 f 1.42 f 673.567 1.417 89 35 18 41 18 95 84 f 0.77 f 141.899 1.036 18 20 9 11 51 1572 14 f 0.37 f 33.421 1.687 15 52 10 37 44 01 70 f 3.53 f 366.277 42 1 68 5 97 f 1.25 f 21.184 f 750 50 86 24 7372 3 f 1.233.896 59 47 29 19 3 f 672.150 54 54 34 18 23 46 11 7472 f 140.862 4.265 98 11 9 92 31 f 366.277 42 86 1 24 58 1 7072 ',6l Ta f 1.233 896 11.848 59 97 62 47 46 29 55 73 16 73 43 f 672.150 5.146 84 1 66 |09 f 1.44 f 1.222.047 f 1.43 f 667.004 20 17 76 3672 f 0.77 f 136.597 87 8 60 0H/2 f 0.37 f 31.733 63 9 92 31 f 3.69 f 366.277 42 1 63 97 f 1.25 f 20.434 50

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 242