RECAPITULATIE VAN DE VERKOOPEN OVER 1935. COMPLEX. Algemeen totaal Oppervlakte Reserve voor wegen. Waardever schil bij inbreng. H.A. A. c.A. Opbrengst. Boekwaarde. Winst. Verlies. Schuld. 55 73 f 38840.20 f 5146.34 f 30562.86 f 3131.— f 1165.97 f 4670.75 46 74'/2 37920.50 4265.11 20363.18 13292.21 2293.54 51 14 32294.75 1687.52 24240.36 6366.87 21598.79 92.43 5 1110. 750.— 360 - 750.- 1 58 61 Va f 110165.45 f 11848 97 f 75166.40 f 23150.08 f 22764.76 f 7806.72

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 241