STAAT VAN VERKOOPEN OVER 1935. f Jan. tt fl 4 tt tt Jan. Jan. tf lf f Naam van den kooper. COMPLEX I. A. Sobel B. G. Landeweert G. Bokhorst G. Bokhorst G. J. Bilderbeek G. J. Jacobs A. Sobel M. Jurriëns G. J. Bilderbeek B. G. Landeweert B. G. Landeweert G. v. d. Burg M. Jurriëns COMPLEX II. J. Hoevers Wed. W. G. Brede veld H. Jongman H. Jongman J. W. Boerman G. F. v. Deursen J. W. Boerman H. Boerman H. Jongman COMPLEX III. J. W. Boerman G. Schut J. W. Boerman G. Schut G. Schut J. W. Boerman J. W. Boerman COMPLEX V. H. J. Plagman Datum en no. van het raadsbesluit goedkeuringsbesluit van Ged. Staten. Oppervlakte H.A. A. c.A. Opbrengst, j Boekwaarde. Reserve voor wegen. Winst. Verlies. Schuld. Waardever schil bij inbreng. 17 Dec. 1934 no. 20 2 Jan. 1935 no. 25 3 45 3277.50 f 877.15 f 2400.35 f 132.33 f 744.82 17 Dec. 1934 no. 21 2 Jan. 1935 no. 23 3 38 2254.— 155.24 1690.— f 408.76 208.19 14 Jan. 1935 no. 6 30 Jan. 1935 no. 49 3 85 2502.50 176.83 1925.— 400.67 237.14 14 Jan. 1935 no. 6 30 1935 no. 49 1 60 1120. 73.49 800— 246.51 98.55 13 Mei 1935 no. 10 28 Mei 1935 no. 35 2 60 1560.— 119.42 1300— 140.58 160.14 13 Mei 1935 no. 9 28 Mei 1935 no. 57 5 70 M 5415. M 1449.20 3965.80 218.63 1230.57 22 Juli 1935 no. 18 31 Juli 1935 no. 24 3 32 3087.60 M 848.49 2239.11 815.01 83.97 22 Juli 1935 no. 19 31 Juli 1935 no. 195 5 20 3185. 238.83 2600— ff 346.17 f) 320.29 3 Sept. 1935 no. 13 17 Sept. 1935 no. 29 2 60 1731.60 104— 1627.60 106.99 3 Sept. 1935 no. 14 17 Sept. 1935 no. 20 8 35 5010. 383.51 4175— 451.49 514.31 11 Nov. 1935 no. 9 20 Nov. 1935 no. 44 3 44 2293. 158. 1720— 415. 2 1.88 11 Nov. 1935 no. 7 20 Nov. 1935 no. 42 8 24 4944. 378.46 4120. 445.54 507.53 11 Nov. 1935 no. 8 20 Nov. 1935 no. 43 - 2460— 183.72 2000. 276.28 246.37 Totaal complex I 55 73 f 38840.20 f 5146.34 f 30562.86 f 3131. f 1165.97 f 4670.75 12 Nov. 1934 no. 8 27 Nov. 1934 no. 88 2 25 f 1912.50 f 205.62 f 992.25 f 714.63 f 110.34 17 Dec. 1934 no. 23 2 Jan. 1935 no. 27 57 342— 45.35 296.65 29.15 8 April 1935 no. 8 16 April 1935 no. 137 2 02'/j 1620. 185.06 893.03 541.91 99.30 8 April 1935 no. 8 16 April 1935 no. 137 2 03 1624. 185.51 895.23 543.26 99.55 17 Juni 1935 no. 10 7 Juli 1935 no. 46 12 40 10002.50 1133.19 5468.40 3400.91 608.09 17 Juni 1935 no. 9a 26 juni 1935 no. 89 15 50 12558. 1416.48 6835.50 4306.02 760.11 17 Juni 1935 no. 10 9 Juli 1935 no. 46 5 85 4762.50 534.61 2579.85 1648.04 ff 286.88 14 Oct. 1935 no. 10 29 Oct. 1935 no. 125 3 62 2974— 330.82 1596.42 1046.76 177.52 11 Nov. 1935 no. 6 20 Nov. 1935 no. 41 2 50 2125. 228.47 1102.50 794.03 122.60 Totaal complex II 46 74'/2 f 37920.50 f 4265.11 f 20363.18 f 13292.21 f 2293.54 17 Dec. 1934 no. 22 2 Jan. 1935 no. 26 11 Sl'/s f 7088— f 389.74 f 5599.52 f 1098.74 f 4989.32 f 21.35 14 1935 no. 7 23 Jan. 1935 no. 39 8 48 5088— 279.84 4019.52 788.64 3581.50 15.33 17 Dec. 1934 no. 22 2 1935 no. 26 2 30% 1384. 76.12 1093.36 214.52 974.21 4.17 11 Febr. 1935 no. 5 20 Febr. 1935 no. 26 10 6642.50 330 - 4740— 1572.50 4223.46 18.07 17 Juni 1935 no. 9 9 Juli 1935 no. 45 5 3579. 165 ,f 2370— 1044 - 2111.73 9.04 22 Juli 1935 no. 20 30 Juli 1935 no. 194 6 06 4025.25 199.98 2872.44 952.83 2559.42 10.95 17 Dec. 1934 no. 22 2 Jan. 1935 no. 26 7 48 4488— 246.84 3545.52 695.64 3159.15 13.52 Totaal com plex III 51 14 32294.75 f 1687.52 f 24240.36 f 6366.87 f 21598.79 f 92.43 8 April 1935 no. 9 16 April 1935 no. 136 5 f 1110— f 750— f 360— f 750—

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 240