42 Magazijnen. Op enkele uitzonderingen na, werden alle te ver werken materialen uit de magazijnen van den dienst betrokken. In totaal werd voor een bedrag van f 49064.80 aan materialen ingekocht. Voorraad materialen per 1 Januari 1935 f 22252.74 Aangekocht gedurende 1935 ti 49064.80 f 71317.54 Voorraad 31 December 1935 25301.06 Vanhet volgnummer „Aankoop materiaal" over het jaar 1935 moet alzoo worden afgevoerd om ten laste van andere volg nummers der begrooting te brengen f 46016.48 Openbare aanbestedingen. Een overzicht van de openbare aanbestedingen ge durende 1935 gehouden, wordt gevonden in den hierna volgenden staat 43 Torens. Aan de firma N ij land bleef het opwinden, gelijk- zetten en onderhouden van uurwerk met carillon van den Wijnhuistoren en van den regulateur in de Burge meesterskamer, tezamen voor de som van f 350 per jaar opgedragen en aan de firma J. H. Addicks en Zn. het onderhoud der hamers, klepels en draden van het carillon van den Wijnhuistoren, tegen eene vergoe ding van f 90 per jaar. De bliksemafleiders van den Wijnhuis- en den Wal burgstoren werden éénmaal beproefd en in orde bevonden. Het lijstwerk, de ramen, wijzerplaten en windvaan van den Wijnhuistoren werden geverfd. Datum der besteding. Aantal in schrijvers. Omschrijving der werkzaamheden. Aannemer. Aan nemingssom. 8 Febr. 10 Het verrichten van grond werk en het maken van zitplaatsen v. d. tennisbanen a. d. Leeuweriklaan. C. G. de Kroon te Rhenen. f 3333.- 11 Maart 5 Het bouwen van een club huisje bij de tennisbanen ad. Leeuweriklaan M. Jurriëns te Zutphen. f 1686.60 Datum der besteding. Aantal in schrijvers. Omschrijving der werkzaamheden. Aannemer. Aan nemingssom. 14 Maart. 17 Het bouwen van een ge N.V. Betonbouw wapend betonbrug met bij- v.h. Fa. Kool behoorende werken over de Wildeboer Berkel. Deventer. f 29950.- 24 Aug. 5 Het bouwen van een trans B. Karmiggelt formatorgebouwtje op een f 950.- terrein a. d. Buitensingel. te Brummen. 11 Nov. 8 Verbouwen ged. Landbouw- G. Schut f 635.- winterschool. Zutphen. 27 Dec. 10 Het afbreken van 5 wo A. Addink f 257.50 ningen in de Polsbroek. Zutphen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 23