Bijlage W. ACTIVA. 14 Balans per 31 December 1935 Bijlage W. 15 gemeentelijk grondbedrijf van Zutphen. PASSIVA. A. Rekeningen van het vaste kapitaal. 1. Gronden. Complex I II III IV V 2. Wegen in aanleg Complex I' II III IV 3. Ophooging terrein nabij de Borrostraat 4. Brug over de Berkel 5. Minderwaarde wegens taxatie, gedekt door reserves 6. Gemeente, verrekenposten B. Rekeningen van de vlottende middelen 7. Debiteuren, exploitatie Huren en Pachten Teruggave van grondbelasting Erfpachten 8. Bijdragen wegenaanleg e.d. C. Diversen 9. Exploitatietekorten 667004 20 136597 87 31733 63 366277142 20434 50 71570 89' 34264 58 95632 39; 99724|73 932 1091 f 1222047161 301192 33642 13981 62437 93881 Rekeningen van het vaste kapitaal 1Gemeente, leeningsschuld Complex I III IV 2. Waardeverschil bij inbreng Complex I II III IV V 3. Gerealiseerd waardeverschil bij inbreng 2031 55164 17710 1802088 5: Complex I II III IV V 4. Reserve voor wegenaanleg Complex I II III IV 5. Reserve wegens winst uit verkoopen 6. Reserve dekking taxatieverschillen 7. Erfpachtsreserve 8. Taxatieverschil 9. Gemeente, nog in leening op te nemen Rekeningen van de vlottende middelen 10. Gemeente-ontvanger (rekening-courant) 11Crediteuren 12. Intrest Diversen. 13. Gemeente, bijdragen exploitatietekorten 389163 112846 232633 267149 115879 29623 85788 20434 14455 4167 385 22 5896 62998 20363 101808 13365 55 42 62 734643 518875 24927 198535 59304 32834 1641 62437 93881 40595 18535 444 15430 f 1802088 59 84 96 34 91 93 75 48 14 09 81 75 36 95

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 233