s 40 Hoofdst. I 41 "3 c 2 a .Si 3 2 s E- T—1 1 l 1 5o; C ra O, Volgn. Begrootingsposten. Bedrag specifiek. Bedrag totaal. VIII VIII 16 16 564c 564a Transporteeren Aanleg tennisbanen Verb. geb. artilleriepark f - f139599 91 52 19 01 22 Totaal f139742 42 Ontvangen voorschot ged. 1935 Saldo rentezegels etc. 31 Dec. 1935 Pensioenbijdragen Verwerkt gedurende 1935 f 128881104 126 92 f 128754 10988 12 130 f 139742 42 v O c w nj O co 05 V V U t) -M S_l Li U <U (J JZ CA d> CD oO O CA -O CD G d> U CU (J O 97 A 78 30 63 kO CS A kO y—4 CA CA CA kO A oo CA OO Ok OO kO O OO Ok CA Gratifi catiën o O 1 1 JA Ok 1 A l l CS U-t J J J J Vacantie en feest dagen- bonnen. 53 72 26 96 80 f 269 745 679 408 436 236 Rente zegels A Ok CA Ok A OO Ok A Ok kO Ok OO Ok A (N A 1 O CA OO 1 Verg. eigen gereed schap. A O CA OO O kO A OO Ok kO CA kO Ok O oO S"1 S" t^. Ok a t^ U-( - - Ziekteverzuim Bedrag 1 A CS CA OO I on kO cs f 1795 4817 2893 4236 4093 5911 Aantal dagen ^esi O Ok A (S CA O "f OO S-1 Ok kO OO Ok CA Wettelijk verzuim. CS 1 kO OO CA CS O Ok kO CA kO A OO Ok O oO OO CA kO OO CS Verlof dagen. CA O S" CS kO Ok rA 1 oO CA A GO f 2437 2393 2265 2421 2401 4371 Feest dagen. OO O kO Ok f 1941 1973 1559 1537 1861 2692 jaar 1930 1931 1932 1933 1934 1935

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 22