38 ARBEIDSLOONRN iq« 39 cu vin I 2 Begrootingsposten. 28 Jaarwedden gem. secretarie 32 Onderhoud gemeentehuis 33 44 50 67 77 105 114 114 145 146 146 147 148 149 150 151 151 152 153 153 153 153 153 153 155 156 157 166 166 166 166 166 166 166 ytiutcilLCilUlS Onderhoud meub. gemeentehuis Inrichten stembureaux Kosten huisnummering etc. Onderhoud woonwagenpark Onderhoud wachtgeb. en bureaux Kosten gem. ontsmettingsdienst Onderhoud en bed. IJsselbad Onderhoud en bed. Gr. Ottobad Jaarwedden gemeentewerken Onderhoud geb. L. Hofstraat 3 Onderhoud geb. in Stadsdienst Onderhoud straten Onderhoud wegen Onderhoud markten Onderhoud plantsoenen Onderhoud en bediening IJsselbrug Onderhoud bruggen Onderhoud riolen Onderhoud havens en grachten Onderhoud kaden Onderhoud sluizen Onderhoud duikers Onderhoud kribben Onderhoud baggeraak en roeibooten Onderhoud alg. begraafplaats Kosten van gemeentereiniging Kosten werkliedenreglement Kosten werken voor derden idem grondbedrijf Kosten exploitatie bouwterrein Aanleg straten Dev. kwartier Aanleg straten Varkensweide 3e ged' Aanleg straten Leeuweriklaan-Buitensingel Aanleg straten Leeuweriklaan le ged Aanleg straten etc. Borrostraat le ged. Bedrag i Bedrag specifiek. j| totaal. Transporteeren 5903 76 4194 46 165 98 2172 4248 57374 7865 43 240 30 f126543 •Tl c Begrootingsposten. Bedrag Bedrag 0 0 X 03 Vols specifiek. totaal. Transport f126543 06 VI 167 Onderhoud meubelen gemeentewerken f - 59 07 VI 169 Kosten overige uitgaven gemeentewerken 1347 73 VII 189 Onderhoud geb. niet bestemd v. d. op. dienst 2838 62 VII 189 Onderhoud Erve „den Brink" 185 85 3024 47 VII1 2 212 Onderhoud scholen l.o. f 2477 89 2 214 Onderhoud meubelen scholen l.o. 1143 55 VIII 2 216 Verwarming scholen l.o. 71 68 VIII 4 242 Onderhoud scholen u.l.o. 289 59 VIII 4 244 Onderhoud meubelen scholen u.l.o. 138 62 VIII 4 246 Verwarming scholen u.l.o. 12 35 VIII 11 297 Onderhoud bewaarscholen 759 36 VIII 13 318 Onderhoud h b.school 426 75 VIII 13 318 Onderhoud meubelen h.b.school 329 43 756 18 VIII 13 324 Onderhoud meubelen handelsschool f 100 23 VIII 13 324 Onderhoud handelsschool 238 60 338 83 VIII 14 333 Onderhoud gymnasium f 245 09 VIII 14 333 Onderhoud meubelen gymnasium 158 41 403 50 VIII 16 372 Onderhoud gymnastiekschool Br. Kerkplein f 146 44 VIII 16 372 Onderhoud meubelen idem 52 97 VIII 16 372 Onderhoud gymnastiekschool Kattenhavenstr. 94 68 VIII 16 372 Onderhoud meubelen idem 31 56 VIII 16 372 Onderhoud Spanjaardsveld etc. 191 07 519 72 VIII 16 374 Kosten uitsteken vlaggen etc. f - 57 42 IX 2 388d Werkversch. egaliseeren Kijfsdijken 2 99 IX 2 388d Werkversch. Marsch nabij Tw. kanaal 59 11 IX 2 388d Werkversch. egaliseeren Sprabanen 7 18 IX 2 388d Werkversch. bouw boerderij Werkscheveld 18 97 88 25 94 IX 393 Kosten ijk en herijk maten en gewichten f IX 396 Kosten meub. arbeidsbeurs 13 54 XI 483 Magazijn 136 71 VI 514 Maken betonduiker reiniging 1089 52 VI 514 Inrichten stortplaats Hoven 322 21 1411 73 Transporteeren f139599 19

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 21