Bijlage U. 6 De metaalnijverheid had een kleine opleving tegen het einde des jaars. Dit komt slechts eenigszins tot uiting in het aantal ingeschrevenen: 31 Januari 106 30 April 86 31 Juli77 31 October 73 Overigens is de toestand op de arbeidsmarkt vrijwel gelijk gebleven aan dien van 1934. Voor de afd. vrouwen lieten zich velen inschrijven, waardoor het aantal plaatsingen ook toenam. Evenals in 1934 was er ook thans weer veel aanbod van vrouwen en aanvragen van werkgeefsters uit de omliggende plaatsen van het district en van andere districten. IV. ARBEIDSBEMIDDELING IN DE GEMEENTE. 1. Algemeen. Het aantal plaatsingen en aanvragen liep dit jaar eenige honderden terug vergeleken bij 1934. Vooral was dit het geval bij de mannen. In totaal kwamen in 1251 aanvragen van werkgevers waarvan er 1164 konden worden voldaan. In 1934 waren deze aantallen respectievelijk 1492 en 1363. Ter vergelijking met 1933 en 1934 voor de aan biedingen en plaatsingen van werkzoekenden diene het volgende 1933 1934 1935 Aanbiedingen 2684 3330 3030 Plaatsingen 1025 1325 1113 Bijlage U. 7 2. Overzicht voor de afzonderlijke groepen. a. Mannen van 18 jaar en ouder. 1933 1934 1935 Aanbiedingen2476 2860 2428 Plaatsingen975 1168 850 Aanvragen van werkgevers 1002 1211 872 Voldane aanvragen 981 1192 865 Van de plaatsingen kwamen er 10 in het districten 14 in andere districten tot stand. Uit het district werd aan 21 aanvragen en uit andere districten aan 18 aanvragen voldaan. b. Vrouwen van 18 jaar en ouder. 1933 1934 1335 Aanbiedingen69 258 340 Plaatsingen18 100 160 Aanvragen van werkgevers 30 205 242 Voldane aanvragen 24 116 186 Twee plaatsingen geschiedden in het district, terwijl uit het district aan 19 aanvragen en uit andere districten aan 9 aanvragen kon worden voldaan. Dat wil dus zeggen, dat van voldane aanvragen uit de gemeente Zutphen er 28 vrouwen uit andere gemeenten te Zutphen werden geplaatst. c. Jeugdige personen tot 18 jaar. Er werden slechts 34 jongens geplaatst. Het aantal meisjes, dat werd geplaatst bedroeg 67, waarvan 2 in het district. Het aantal werkgeversaan- vragen om meisjes beneden 18 jaar bedroeg 91, waarvan er 65 uit de gemeente Zutphen, 8 uit het district en 3 uit andere districten werden voldaan.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 217