VERSLAG 1935 kZS" GEMEENTELIJKE EN DISTRICT S-ARBEIDSBEURS TE ZUTPHEN Bijlage U. VAN DEN TOESTAND EN DE VERRICHTINGEN GEDURENDE HET JAAR

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 214