Bijlage S. 26 Branden te Zutphen. De kleine binnenbranden kwamen voorindeperceelen Bernhardsteeg 3, Dwarsstraat 9, Havenstraat 6, Kuiper straat 27, Lange Hofstraat 1, Markt 11, Oudewand 12 en 32, Polsbroek 114 en 173 en Sprongstraat 7. De 2 kleine uitslaande branden hadden respectievelijk plaats a' 1 °P 15 Februari 1935 in een houten keet van de O.S.P., staande bij de Ijsbaan aan de Leeuweriklaan. Uitgerukt werd te 21.34 uur met tractor en baby spuit. Het houten gebouwtje brandde geheel uit. Ingerukt werd te 23.20 uur. Oorzaak van den brand onbekend. b. 1 op 10 Maart 1935 in een houten broeikas, staande in de nabijheid van hooibergen bij het pompstation der waterleiding a.d. Vierakkerweg. Uitgerukt werd te 17.10 uur met tractor en babyspuit. Een groot gedeelte van de broeikast verbrandde. Ingerukt werd te 17.50 uur. Oorzaak van den brand het stoken van een kachel tegen houtwerk. De buitengewone branden waren 1 autobrand en 2 branden in een stortplaats (Emm. weg). Voor de blussching der schoorsteenbranden en kleine binnenbranden werd uitgerukt met klein materieel. Het rayon, waarvoor de brandweer hare diensten binnen deze gemeente moet verleenen, strekt zich uit ten westen van den IJssel, van af de voormalige tol a. d. Kanonsdijk tot de brug te Empe aan den weg naar Voorst, in het zuiden van de Baaksche beek tot Bijlage S. 27 de grens bij Wichmond, in het oosten tot de eerste brug achter de begraafplaats a. d. Warnsveldschen weg, ten noorden tot de Oostveensche brug en het midden van het Twenthe-kanaal. Verder verleende de brandweer alsnog hulp bij andere takken van gemeentedienst, zooals aan gem. plantsoenen met den kraanwagen en de mechanische ladder bij het rooien en snoeien van bij storm ontwor telde boomen. De samenwerking met de politie gaf alleszins reden tot tevredenheid. In het bezit van eenvoudig materieel is de eerste hulp der politie, vooral bij nacht, van groote waarde. De hulpverleening buiten de gemeente bepaalde zich tot de gemeente Gorssel, ingevolge eene verlengde overeenkomst, ingegaan 1 Januari 1936, tegen een jaar- lijksche vergoeding van f 400. Branden te Gorssel. 2 boschbranden, 1 brand in een stortplaats, 2 branden in een zaadberg, 1 kleine binnenbrand, 2 schoorsteenbranden, 2 kleine uitslaande branden en 3 zware De zware uitslaande branden waren a. op 13 Maart 1935 in een dubbel woonhuis met winkels aan den Rijksstraatweg te Eefde tegenover de garage van de „Zego". Uitgerukt werd te 0.15 uur met tractor en babyspuit. De brand woedde fel. Het halve pand brandde uit. De in de nabijheid liggende perceelen leden geen schade.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 211