lix Bijlage S. 22 Reglementen. In de reglementen betreffende de brandweer geene wijzigingen gebracht. Hoofdpost. Deze is geplaatst in het centrum der stad, Paarden- wal 5. Telephoonnummer 396. Bij besluit d.d. 7 Maart 1923, No. 57 van Gedepu teerde Staten werd aan Burgemeester en Wethouders ingevolge de hinderwet vergunning verleend tot het oprichten eener inrichting voor timmeren, smeden en verven in den hoofdpost, met plaatsing van 2 electro- motoren, resp. van 2 en 1 P.K. Slangenwagengebouwtjes. Behoudens de slangenwagenpost in kring 2 (Graaf Ottosingel) en die in kring 6 (Havenstraat) verkeeren zij over het algemeen in goeden staat. De zorg voor hun onderhoud berust bij „Gemeente werken". Bijlage S. 23 Materiëel. Het onderhoud van het materiëel eischt de bijzondere zorg en wordt door eigen personeel met stiptheid uit gevoerd. De geheele inventaris bestond einde 1935 uit 1 automobielspuit, cap. 1500 L., compleet uitgerust, met 300 M. slang. 1 kleine tweewielige motorspuit, cap. 850 L. 1 motorspuit, cap. 600 L., compleet uitgerust, met 250 M. slang 1 mechanische ladder, van 14 M. hoogte, met bij- behooren 1 kraanwagen 1 groote auto-materiaalwagen met rookmasker, bran card, verbandmiddelen, redzeil, 600 M. slang, op- zetstuk, binnenbrandslang, schuimbluschkanon, gas maskers, hand- en schuimbluschapparaten, over- gangs- en verloopstukken, schuifladders, enz. 1 kleine auto-materiaalwagen 1 transportrijwiel 2 zware brandladders 1 stokladder 3 eenhakige haakladders; 3 steekladders. 1 rookmasker 9 handbluschtoestellen 1 total luchtschuimkanon 8 slangenwagens, compleet uitgerust voor het gebruik op de waterleiding, elk met ongeveer 200 M. slang 5 handbrandspuiten, waarvan 2 in de Hoven en 3 op het Broederenkerkplein. Buiten het materiëel op de wagens en in de spuit- huizen was nog in het magazijn in reserve Naam v. d. verzoeker. Omschrijving. Advies van den Brandraad. 1 Het aan het advies ge- ..Zonnestraal," Ned. Vereen, ter bestrijding van tu berculose. Filmvertoonina in „Ons Huis". Projectietoestel te plaatsen in brandvrije cabine onder toezicht van een brand wacht, enz. In de vergun ning opgeno men. Zutph. Christ. Be sturenbond. Filmvertooning Gebouw Chr. Belangen. Alsvoren. Alsvoren.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 209