Bijlage S. 20 Bijlage S. 21 Naam v. d. verzoeker. Omschrijving. Advies van den Brandraad. Jeugdbond voor Natuurstudie. Landpachters. Leger des Heils. Lingeriehuis N.V. Filmvertooning Volkshuis. Filmvertooning St. Joseph - gebouw. Filmvertooning in gebouw der stichting Hagepoort- plein 4. Filmvertooning in den winkel Beukerstraat 23. Luchtvaartclub (Jeugd). Lyceumvereen. „Utile Dulci." Nederl. Kunst bureau te Haren (Gr.) Nederl. Palestina Opbouwfonds te Amsterdam. PaterAugustianus v.h. Missehuis te Uden. Reisvereeniging (Ned. Chr.) Filmvertooning casinozaal Gr. Soc. Alsvoren. Filmvertooning Gebouw Chr. Belangen. Filmvertooning in „Ons Huis", Markt 102. Filmvertooning St. Joseph- gebouw. Filmvertooning Volks huis. Projectietoestel te plaatsen in brandvrije cabine on der toezicht van een brandwacht, enz. Alsvoren. Rondom kofferapparaat eene ruimte vrij houden van minstens 1 50 M. geen losse films in de zaal; teil met water en dweil, enz. Afdraaien film zonder ca bine op een door de brandweer aan te wijzen plaats film moet onont vlambaar zijn de niet te gebruiken films in goed gesloten trommels, enz. Projectietoestel te plaatsen in brandvrije cabine onder toezicht van een brand wacht, enz. Alsvoren. Alsvoren. Alsvoren. Alsvoren. Alsvoren. Naam v. d. verzoeker. j Omschrijving. Advies van den Brandraad. Het aan het advies ge geven gevolg. Sowjet Unie Vrienden afd. Zutphen. Filmvertooning café Cen traal, Markt 86. Projectietoestel te plaatsen in brandvrije cabine onder toezicht van een brand wacht, enz. In de vergun ning opgeno men. Studiefilm te Am sterdam. Filmvertooning Schouw burgbioscoop. Film af te draaien in de cabine der schouwburg bioscoop. Alsvoren. Toeristenbond A.N.W.B. voor Nederland. Filmvertooning casinozaal Gr. Soc. Projectietoestel te plaatsen in brandvrije cabine onder toezicht van een brand wacht, enz. Alsvoren. T ypografenbond Algem. Ned., Afd. Zutphen. Filmvertooning Volks huis. Alsvoren. Alsvoren. Ir. N. van Vliet, Directeur der Rijkslandbouw- winterschool. Filmvertooning bovenkof- fiekamer Gr. Sociëteit. De projectie te doen plaats hebben door middel van een smalfilmapparaat en te gebruiken uitsluitend onbrandbare films; films in gesloten trommels, enz. Alsvoren. Volkszangdag. Filmvertooning Buiten- Sociëteit. Projectietoestel te plaatsen in brandvrije cabine onder toezicht van een brand wacht, enz. Alsvoren. Vrije Universiteit Amsterdam (PI. comité ter behar tiging harer be langen). Filmvertooning in de Ge reformeerde kerk a/h Oude Wand. De projectie te doen ge schieden door middel van een Agfa D. 16 apparaat en te gebruiken uitsluitend onbrandbare filmsfilms in gesloten trommels, enz. Alsvoren. V rij w.Landstorm, afd. Zutphen. Filmvertooning Buiten- Societeit. Projectietoestel te plaatsen in brandvrije cabine onder toezicht van een brand wacht, enz. Alsvoren.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 208