LfiD Bijlage S. 18 Bijlage S. 19 Politie-verordening. Geen verzoekschriften. Bioscoopwet. Naam v. d. verzoeker. Omschrijving. Advies van den Brandraad. Het aan het advies ge- R. Gede. Oprichting ondergr. ben- zinebewaarplaats met 2 aftapinrichtingen op per ceel Stationsweg 2. De bekende voorwaarden, vermeld in het Kon. besl. 12 Febr. 1932, No. 40. In de vergun- ning opgeno men. D.J.W.vanGulik. Uitbreiding carosseriefa- briek Spittaalstr. 28 en Tadamasingel 13. Geen bezwaar. A. J. Hofmeijer. Overbrenging moffelin- richting met electomoto- ren van Spittaalstr. 93 naar Spittaalstr. 91. Geen bezwaar. Meijer Lipschits. Oprichting opslagplaats voor lompen opeen perceel aan den Houtwal. In de bergplaats mag niet worden gerooktaan brengen rookverbod als kunstlicht uitsluitend te gebruiken electrisch, in gesloten uitvoering. In de bergplaats geen motorrij tuigen e.d stallen. Alsvoren. Lompen-, huiden en metaalhandel „Zutphen", N.V. (dir. G. Vromen). Inrichting bergplaats voor lompen in 3 gebouwen, staande a. d. Houtwal 1. A ls voren. Alsvoren. H. Nijland. Uitbreiding smederij Oudewand 48. Geen bezwaar. Petroleum Mij „The Texas Com pany" N.V. Den Haag. Oprichting ondergr. ben zinebewaarplaats met 4 bovengr. aftappompen op een perceel aan de IJsel- kade nabij de IJselbrug. De bekende voorwaarden, vermeld in het Kon. be sluit van 12 Febr. 1932, No. 40. Alsvoren. Dezelfde. F. G. Remmelink Jzn. Oprichting ondergr. ben- zinebew. plaats met 2 af tappompen op een per ceel a. d. Warnsv. weg No. 150. Uitbreiding smederij, Groenesteeg 5155.1 Alsvoren. Geen bezwaar. Alsvoren. Naam v. d. verzoeker. Omschrijving. Advies van den Brandraad. Het aan het advies ge geven gevolg A. B. Slotboom te Warnsveld. Uitbreiding krachtvoeder- fabriek op perceel Marsch- weg 12 en 14. Geen bezwaar. Spieker en Elfe- rink's Transport en Handelmij. N.V. Oprichting van 3 loop kranen en 1 loopkat in haar bedrijf a.d. Pollaan. Geen bezwaar. Spruijt en Co. Uitbreiding harer druk kerij en fabriek van be drukte verpakkingen in perceel Waterstraat 29. Geen bezwaar. Stoomwalsenbe- drijf N.V., v.h. H. Boesewinkel. Plaatsing van 1 lucht- druksmeedhamer in haar reparatiewerkplaats Coe- nensparkstraat 2. Geen bezwaar. H. Tesink en Zonen. Uitbreiding drukkerij Ha- gepoortplein 11. Geen bezwaar. van der Vlist. Herinrichting en uitbrei ding stoomwasscherij Vlie- gendijk 16. Geen bezwaar. „Volksbelang" Coöp. Brood- bakkerij en Ver- bruiksvereen. Aanbrenging hijschinrich- ting aan haar bakkerij Hoornwerk 53. Geen bezwaar. Auto Service André Senten. Filmvertooning op het 's-Gravenhof. Projectietoestel en de te gebruiken films buiten een gebouw op te stellen. In de vergun ning opgeno men. Carp's Garenfa- brieken N.V. te Helmond. Filmvertooning in de Odéon-bioscoop. Projectietoestel te plaatsen en de te vertoonen film af te draaien in de aan wezige cabine v. h. gebouw. Alsvoren.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 207