Bijlage S. 16 Hinderwet. Bijlage S. 17 Naam v. d. verzoeker. Omschrijving. Advies van den Brandraad. Het aan het advies ge- geven gevolg. N. V. H. J. Ree- sink en Co. A. B. Slotboom te Warnsveld. P. van Sloten. Speeltuinvereeni- ging „Deventer- wegkwartier". Firma Spruijt en Co. E. B. Steijsel. H. Vermeulen. American Petro leum Company N.V. Den Haag. Dezelfde. Bouwen kantoorgebouw j De branddeuren zeifslui- op perceel Havenstraat 6,1 tend en van onbrandbaar n I materiaal maken. Uitbreiding zijner maga zijnen a.d. Marschweg. Bouwen kaaspakhuis, met garage. Bouwen houten werkplaats op een perceel a.d. Leeu weriklaan. Bouw autogarage Waterstraat. de Bouw houten rijwielwerk plaats a.d. Emm. weg. Verbouwing van perceel Schupstoel 3 tot garage. De lichtkappen te dekken met draadglas, minstens 5 m.M. dik, op ijzeren of betonnen roeden. Geen bezwaar. In principe tegen het bouwen van houten ge timmerten. Wanden, zoldering en vloeren van onbrandbaar materiaal; luchtroosters. In principe tegen het bouwen van houten ge timmerten. De ruiten in de lantaarn te bezetten met draadglas op ijzeren roeden. Plafond en binnendeur te maken van of te bekleeden met onbrandbaar materi aal. Aanbrengen van 2 luchtroosters. Oprichting ondergr. ben- zinebew.plaats met aftap- inrichting in en op de openbare straat vóór per ceel Schupstoel 3. Alsvoren nabij perceel Warnsv. Weg 106. De bekende voorwaarden, vermeld in het Kon. be sluit dd. 12 Febr. 1932 No. 40. Alsvoren. In de vergun ning opgeno men. Alsvoren. Vergunning verleend. In de vergun ning opgeno men. Vergunning verleend. In de vergun ning opgeno men In de vergun ning opgeno men. Alsvoren. Naam v. d. verzoeker. Omschrijving. Advies van den Brandraad. Het aan het advies gege ven gevolg. American Petro- j leum Compagny N.V. Den Haag. Alsvoren op een perceel a/d Emm. weg. De bekende voorwaarden, vermeld in het Kon. be- sluit dd. 12 Febr. 1932 No. 40. In de vergun ning opgeno men. Bataafsche Im port Mij Den Haag Alsvoren in de kracht- voederfabriek aan den Marschweg 12. Alsvoren. Alsvoren. D. van Beek Plaatsing stalen heetwater- oven in bakkerij Turf- str. 33. Geen bezwaar. T. Berg. Uitbreid, drukkerij Markt 84 (drukkerij „De Hoop"). Geen bezwaar. K. D. Bloemen- daal. Uitbreiding bakkerij in perceel Lange Hofstraat 22. Geen bezwaar. H. Boerman te Warnsveld. Oprichting bakkerij in een te bouwen perceel a/d Albert Cuypstr. Den schoorsteen op te trekken tot ten minste 1 M. boven den nok van hoogst gelegen gebouw in een omtrek van minstens 20 M. van den schoorsteen. In de vergun ning opgeno men. A. J. Boersbroek Oprichting werkplaats voor machinale houtbe werking in perc. Baank- straat 21c. Geen bezwaar. Cornegoor's Houthandel N.V. Uitbreiding houtzagerij Emm. weg 4a. Geen bezwaar. Dullaert en Co s Ijzerhandel N.V. Uitbreiding smederij perc. Spittaalstraat 12. Geen bezwaar. Vergunning geweigerd. G. J. Eggink. Uitbreiding meelfabriek perceel Zuiderhaven 3. Geen bezwaar. M. Garssen en Co. Uitbreiding vleeschwa- renfabriek in perc. Coe- nensp.str. 9. Geen bezwaar.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 206