Bijlage S. 10 Geüniformeerde brandwachts. Volgens artikel 85 der politieverordening worden de manschappen, die volgens dat voorschrift tijdens openbare vermakelijkheden of andere samenkomsten voor de bediening der brandbluschmiddelen aanwezig moeten zijn, aangewezen van wege de brandweer. Hiertoe zijn door den Commandant tot brandwacht bij openbare vermakelijkheden benoemd itw GinLan Huffelen kon wegens ziekte sedert 16 Jum 1935 geen dienst doen. Voor deze personen werd eene instructie vastgesteld Toon Ver9adenn9[ van Brandraad van 6 October 1920 en goedgekeurd door den Burgemeester blijkens diens brief van 28 October d.a.v. Bijlage S. 11 Met uitzondering van enkele wachtdiensten, welke vielen onder den gewonen werktijd, worden vrijwel alle brandwachtdiensten in Schouwburg, Buiten-Sociëteit, enz., uitsluitend waargenomen door de losse geünifor meerde brandwachts. De uitrusting bestaat uit 1 jekker, 1 pantalon, 1 helm, 1 paar laarzen, 1 koppel met bijl en bijltasch, 1 reddinglijn met muskaton en 1 noodhaak. Tot heden doen de losse brandwachts als zoodanig alleen dienst bij tooneelvoorstellingen in Buiten-Societeit en Schouwburg, zoomede in circussen. De dienst bij te geven filmvertooningen in niet speciaal daarvoor ingerichte gebouwen wordt voortaan zoo mogelijk waargenomen door de brandwachts in vollen gemeentedienst, genoemd onder 1, 3 en 7 hier- voren, die dan hebben te waken voor de naleving van de geldende voorschriften. De sedert October 1920 verrichte brandwachtdiensten bij openbare voorstellingen zijn opgenomen in den volgenden staat Aan gesteld Namen Adressen 9 10 11 12 13 14 G. J. Arentsen (tevens brandwacht in vasten dienst) W. J. Assink H. J. Borninkhof Jr. (tevens brandwacht in vasten dienst) W. Budde J. A. Dolleman G. W. Gosselink v. Huffelen (tevens brandwacht in vasten dienst) M. G. v. Huffelen D. Kappert G. Laar A. Rietman H. J. de Rooij A. Schurink G. Steeman Zerboldstraat 16 Wilgenstraat 42 Oudewand 50 b Buitensingel 26 Pelikaanstraat 16 Berkelsingel 16 Paardenwal 5a Weg n. Voorst' 152 Hoogestraatje 29 Marschweg 75 Lunettestraat 26 Nieuwstad 61a Groenesteeg 132 Hoogestraatje 79 1928 1934 1928 1928 1930 1921 1928 1920 1920 1920 1921 1927 1920

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 203