Bijlage S. 8 dienstdoende brandleiders op zondagen 357 1 596 Gedurende de Kerst- en Paaschdagen werd de ge wone dagelijksche wacht met 2 manschappen versterkt. Sedert 28 Dec. 1923 zijn de Commandant, Onder- Commandant, de opperbrandmeesters en de brandmees ters bij de Maatschappij „Fatum" te Den Haag ver zekerd tegen ongevallen elk voor f 20.000 ingeval van overlijden, ƒ20.000 blijv. invaliditeit en f 10.- per dag ingeval van tijd. onbekwaamheid. Bijlage S. 9 Brandwachts aan den hoofdpost. Er waren 3 vaste brandwachts, te weten De brandwacht H. J. Borninkhof Jr. werd bij besluit dd. 27 Mei 1935 met ingang van 1 Juni d.a.v. in vasten dienst benoemd. De brandwachts lossen elkaar aan den hoofdpost om de beurt af. Gedurende den tijd, dat zij aldaar wacht houden, verrichten zij naast de herstellings werkzaamheden voor de brandweer, veel werk voor de andere takken van gemeentedienst. Wegens ziekte konden de volgende brandwachts geen dienst doen H. J. Borninkhof Jr. van 8 t.m. 16 Februari 1935 en J. v. Huffelen van 20 t.m. 27 Januari en van 26 Maart t.m. 7 April 1935. Borninkhof was in militairen dienst van 12 tot en met 29 September 1935. De functie van brandwacht is gerangschikt in de 4de loonklasse van het werkliedenreglement. Bij raadsbesluit dd. 14 Jan. 1935 werd dit reglement in dien zin gewijzigd, dat het loon voor die klasse kwam te staan op f 28.32—f 30.24. In verband met het aantal dienstjaren ontvingen Arentsen enVan Huffelen f30.24 enBornink- hof f 28.32. EN ANDERE FEESTDAGEN. ROOSTER. (Naam en Tel. No.) H. LEVISON D. C. TRIJBER 194 790 Nwj 1/1 24/2 le Pd 21/4 2/6 21/7 15/9 10/11 2eKd. 26/12 A. A. L. TAPPERS F. J. VAN BRUGGEN 361 239 6/1 3/3 2e Pd 22/4 le Pd 9/6 28/7 22/9 17/11 29/12 D. J. W. v. GULIK J. v. d. LINDE 481 308 13/1 10/3 28/4 2e Pd. 10/6 4/8 29/9 24/11 F. G. A. RESING F. C. v. OOSTENDE 129 569 20/1 17/3 5/5 16/6 11/8 6/10 1/12 G. J. v. BOSHEIDE W.ANNEMA 477 647 27/1 24/3 12/5 23/6 18/8 13/10 8/12 J- H. A. ALBRECHT M. H. A. ALBRECHT 135 3/2 31/3 19/5 30/6 25/8 20/10 15/12 M. EVERS B. G. LANDEWEERT 141 10/2 7/4 26/5 He- 7/7 1/9 27/10 22/12 G. J. v. LAAR Sr. L. SCHOONMAN 17/2 14/4 4 IC J melv.l 30/5 14/7 8/9 3/11 leKd. 25/12 ,Benoemd door B. en W. Namen Beroep. bij besluit met ingang van van G. Arentsen smid 10 Mrt 1921 14 Mrt 1921 J. v. Huffelen smid 10 1921 21 1921 H. J. Borninkhof ]r. schilder-timmerman 20 jan. 1934 1 Febr. 1934

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 202