Bijlage S. 6 Bevorderd werden a. van brandmeester tot opperbrandmeester b. van manschap-vrijwilliger tot brandmeester: Overigens waren in het korps brandmeesters geen mutatiën. In het korps manschappen kwamen geen veran- deringen voor. De hoofdleiding van het geheele korps berustte in handen van den Commandant en den Onder-Commandant. Verder was het korps ingedeeld als volgt a. aan den hoofdpost3 brandwachts b. aan de automobielspuit met motorspuiten, de af- deeling „mechanische ladder" en de slangenwagens naar den toestand op 31 December 1935: Bijlage S. 7 De sedert 1 Juli 1933 ingevoerde wachtdiensten voor de brandmeesters op Zon- en feestdagen aan den hoofd post voldoen aan de verwachting. De Brandraad stelde in verband daarmede voor 1935 den volgenden dienstrooster vast Namen. Met overplaatsing van Met ingang van W. Annema de afd. mech. ladder naar slangenwagen 9 1935. 1 Febr. D. C. Trijber F. J. v. Bruggen (niet overgeplaatst); hoort bij slangen wagen 7 slangenwagen 7 naar slangenwagen 5 22 Juli. 15 Nov. Afdeelingen. Opperbrand- meesters. Brand meesters. Motordrijvers Man schappen. Opmerkingen. Automobielspuit en motor- Mechanische ladder met reddingsmateriëel i i 2 1 2 8 9 De brandmees ters zijn voorzien van volledig uni form. STAD. Slangenwagen 1, Raadhuissteeg 4 Slangenwagen 2, Gr. Ottosingel 2 Slangenwagen 3, Paardenwal 5 Slangenwagen 4, Nieuwstad 67 Slangenwagen 5, Broederenkerkpl. 11 Slangenwagen 6, Havenstraat Slangenwagen 7, Politie-bureau Slangenwagen 8, Politiepost Dev. weg Slangenwagen 9, Zerboldstraat i i i i i i 1 1 1 1 6 5 8 4 4 3 3 4 4 HOVEN. Spuiten Kanonsdijk 2 4 10 7 2 62 81

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 201