Bijlage S. VERSLAG van de BRANDWEER te Zutphen over het jaar 1935. Brandraad. Dit college, ingevolge het brandweerreglement be staande uit 5 leden, onderging in 1935 geene wijzigingen. Het was samengesteld als volgt Secretaris: H. N. B. van Santen, Warnsv. weg 45a. Bode: R. H. Jansen, Markt 44. Korps. Op 15 Maart 1935 kon de heer A. Wilbrenninck terugzien op eene 25-jarige leiding van een brandweer corps, 10 jaar te Dieren en 15 jaar te Zutphen. Het gemeentebestuur huldigde den jubelaris des 's morgens ten stadhuize in tegenwoordigheid van zijn echtgenoote en zoon en zeer vele belangstellenden en kennissen. Namen. Functies. Benoemd bij besluit van door B. en W. met ingang van 1920. 1920. A. Wilbrenninck Commandant 5 Maart 15 Maart (Voorzitter) J. H. A. Albrecht Onder-Command 9 April 9 April (Onder-Voorzitter) G. J. van Laar Lid 4 Juni 1 Juni H. Levison 4 1 A. A. L. Tappers 4

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 199