REKENING VAN HET GEMEENTESLACHTHUIS DIENSTJAAR 1935. KAPITAALSINKOMSTEN EN UITGAVEN OVER 1935. STAAT VAN AFSCHRIJVINGEN. Bedrag ge raamd bij de begrooting of na wijziging gebracht op Bedrag ge raamd bij de begrooting of na wijziging gebracht op Bedragen REKENINGEN. 23344 3528 1024 3869 36 23037,61 3528,73 1024:65 3830,48 36; Rechten Verg. Invoer keuring Vergoeding Warnsveld en Gorssel Huren Rente Kasgeld Onvoorzien Uitv. Crisis Varkenswet Verhaal Pensioens bijdragen f 62270 150 100 100 550 400 761 667 4300 638 2123 12154 9728 13941 1850 60 25 64 81 449 13 193,99 590 97 625 85 3067 25 638 92 2123,45 12154,18 8931 >47 1394107 1604 36 f 67070 Jaarwedden en weekl. Pensioenbijdragen Onderh. enschoonh. geb. Gas, Electr. en Water Verzekering en belasting Schiet- en Keuringsbe- noodigdheden Amm. en Machinekamer behoeften Laboratoriumbehoeften Transport Mest Dienstkl. en gereedsch. Telef., kantoorbeh. enz. Transportmiddelen Teruggaaf van Rechten Kosten Spooraansluiting Canon terrein Afschrijvinq Rente Onvoorzien Winst 6381378 670701 6381378 REKENINGEN. - f 2000 - 58576,24 97 77 1050 1150' 282 02 97,96 382 66 Omschrijving. Geraamd bedrag. Bedrag. Omschrijving. Geraamd bedrag. Bedrag. Afschrijving f 11664 59 f 12154 18 Aflossing f 11958 f 11958 293 41 Saldo 196 18 f 11958 f 12154 18_ f 11958 f 12154 18 KAPITAALSTAAT PER 31 DECEMBER 1935. Kapitaal per 31 December 1934 f 215159 Aflossing 1935 11958 - Kapitaal per 31 December 1935 f 2Ö3201, Omschrijving. Aanschaffings waarde. Afschrijving tot 1934. Afschrijving in 1935. Totaal afgeschreven Boekwaarde per 31 Dec. 1935. Gebouwen Installaties f 183.052.13 1 88.603.64 f 21.906.15 33.958.87 f 4.777.60 7.376.58 f 26.683.75 41.335.45 f 156.368.38 47.268.19 f 271.655.77 j f 55.865.02 f 12.154.18 i f 68.019.20 f 203.636.57

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 197