I 3 138 c5° Bijlage R. 8 zoek van 6 runderen, 20 kalveren en 7 varkens werden 1 rund en 4 kalveren afgekeurd. Een onderzoek op miltvuur werd ingesteld bij 26 runderen en 2 paarden met negatief resultaat. afgÜ "h"0"""16 reuk e" »<=rd varken 721 bewijzen van afkeuring werden afgegeven. Staat fan afkeuringen. 2 1 328 1 nr oovenstaande staat afgekeurde dieren en organen benevens 773 K.G. afgekeurd vleesch en 71 der /f Th Vleceschwaren werden door de auto's der Ned. Therm. Fabrieken naar den destructor te ergum vervoerd. Ook dit jaar werkte dit bedrijf tot volle tevredenheid. J 2 processen-verbaal werden opgemaakt wegens over- 35 le^ n art', 40 uT 2 W£9enS overtredin9 van art. Je lid der vleeschkeuringswet. De Directeur van het Gemeenteslachthuis S. HEIMANS. Bijlage R. 9 1 1 H5 1 1 l o< ■sl»gc C l C a cu >u5hS - ifl o O cu 2 3-§ f:1 s-fil Runderen Paarden Kalveren Varkens Schapen Geiten Totaal 12 2 572 234 42 3 2 b 9 38 54 12 20 11 90 98 95 2 44 20 1 38 24 747 408 150 d d 41 41 97 j ~1 147 5 81 4 2 13 J 1 10 3 1 5 10 1 OO 1 iD 1 O l CO CN 1 oo OO O l Nino OO CN TOO CO lO co O co CN CN u* Os OO m m OK TNinoC oo-H-H- on<n i oo co 3 N VI o cj ca 3 N to O C3ö 3 3 O O ~o O. O.T3 Ö3 C w w w 3 <d C C C a 2 2 .K f-XhhQ jo (O >3* O; N C O* rt. tO r; 44 Cd 43 tc 43 c w d o O to On GR_v c/3 *-> w 03 Cd d CC 4* O) w C l O to T3 T3 3 d* VJ c c <U o <u i co "O c/3* C CO CO S o 5 2 o.'ra 44 <-£ o o O 'OVOO T O m O CN T o co cn in inooom 1 in t io io m d O U to 3 2 ft/ w cd d CP O f0 n 4) S d o .c Qd cj M E 3 Cd O a G Jr. 5 <u d w wj: g 44 Cd Jp 3 t— o 4S T3 '3 d >-*! 3Ê ai d Cd Cd >0a3H>

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 196