z:: in defl9e^„,: Bijlage R. 6 Aan rechten werd ontvangen f5186.80 (v.j. f5165.48) (v.j. BSrKG)11^ bUitenland b2droe9 3259 K-G. vet Sterilisatie. Van den sterilisator werd geen gebruik gemaakt. In den vetsmeltketel werd 195 KG vet ae smolten. ye~ Gebruik van het vleeschverkooplokaal. Dit lokaal werd m gebruik genomen voor den verkoop van het voor waardelijk goedgekeurde vleesch van 1 rund 2 kal veren, 2 varkens en 1 schaap. Verhuurde gedeelten van het slachthuis. De huiden zouterij is verhuurd aan de Amsterdamsche Huidenclub de da aan P. J. Jeunhomme en een Van Te den di^st der rijksbelastingen. Van de pekelcellen waren 2 voor 6 maanden ver- uurd, terwijl 19 kleerkastjes in gebruik werden genomen. G^ruih.van het slachthuis. Wegens overtreding van de voorschriften betreffende het gebruik van de koel- izen werden 7 boeten opgelegd van f 0.50 en 1 van .75 terwijl aan een slagersknecht den toegang tot et slachthuis voor goed werd ontzegd. 38 maal werd gesloten t.jd toegang verleend, 71 maal werd van en reservesleutel gebruik gemaakt en 469 maal ver- even slachtdieren of gedeelten daarvan langer dan den daarvoor gestelden tijd in een der lokalen. 5. Vleeschkeuring. In de gemeente Zutphen waren aanwezig 44 slagers Gorssel en Warnsveld resp. 10 en 6 slagerswinkels. Bijlage R. 7 Deze, alsmede 61 vleeschwarenwinkels werden 542 maal bezocht, waarbij 169 K.G. vleesch en 71 K.G. diverse vleeschwaren werden afgekeurd. Buitenlandsch vleesch werd niet, buitenlandsch vet slechts in één winkel verkocht. In de gemeenten Gorssel en Warnsveld werden de volgende keuringen verricht terwijl voor deze gemeenten aangifte werd gedaan voor huisslachting van 825 varkens, 37 schapen en 22 geiten. Tuberculose werd aangetroffen bij 165 runderen 5.19 (v.j. 4.99 5 kalveren 0.24 (v.j. 0.43 155 varkens, 3.41 (v.j. 2.59 echinococcose bij 11 runderen, 3 paarden, 3 varkens en 1 schaapcysticer- cose bij 109 runderen en 2 kalveren, waarvan bij 13 gevallen de blaasworm levensvatbaar was; 1021 run deren of 33 °/o leden aan distomatose. Het aantal in nood gedoode dieren bedroeg 3 run deren, 5 kalveren en 3 varkens, waarvan na een bac teriologisch onderzoek 2 kalveren werden afgekeurd. Van de gewone slachtingen werden 2 varkens voor waardelijk goedgekeurd en na een bacteriologisch onder- Invoer Paarden. d CO Ui (0 d to u (0 Schapen. d 09 c V Varkens. -r5 C 3 01 "ra O ca CJ .5 Gorssel 578 113 7 1 877 1 827 Warnsveld 281 70 1 473 146 Totaal 859 183 7 2 1350 1 973 1934 1 727 183 2 1296 2223

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 195