Bijlage R. 4 derhalve 782 meer dan in 1934. Meer werden geslacht 15 paarden, 187 kalveren, 964 nuchtere kalveren, 161 schapen en 4 geiten; minder 210 runderen en 339 varkens. In aanmerking genomen dat 199 runderen minder en 940 nuchtere kalveren meer voor de vleesch- warenfabneken zijn geslacht en de invoer van vleesch nonnU1?rderinu dat VOOr vleeschwarenfabrieken, a u mi eeft bedra9en< da" is. niettegen- s aan e et grooter aantal slachtingen, c.a. 25000 K.G. v eesch minder in consumptie gekomen dan het vorige jaar, m hoofdzaak als gevolg van het nog steeds dalende aantal varkensslachtingen. Voor vleeschwarenfabrieken werden geslacht 171 runderen 54 kalveren en 1709 nuchtere kalveren tegen resp. 370, 69 en 769 in 1934. Het grootste aantal dieren op één dag geslacht be droeg 27 voor runderen, 77 voor kalveren en 65 voor varkens en voor alle slachtdieren 101. f 4^9, 7^'"' reUr" k°ell°0n Werd ontvangen f 45.921.75 (v. j. f 47.189.15). Voor export werden 53 runderen geslacht. Statten en voederen. Het aantal etmalen gedurende welke slachtdieren, met of zonder voedsel, indestallen verbleven, bedroeg Bijlage R. 5 Aan rechten werd ontvangen f 90.40 (v. j. f 90.30). Wegen. Gewogen werden Aan rechten werd ontvangen f 1920.35 (v.j. f 2038.25). Invoer. Ingevoerd en ter keuring aangeboden werden Van het ingevoerde vleesch was 103769 K.G. be stemd voor vleeschwarenfabrieken. Paarden, j Runderen. 1 Kalveren. I ni •S z Schapen. Geiten. Varkens, j 3 15 o h 78 2318 1873 2360 809 20 3193 10651 1934 1 63 2528 1686 1 1396 648 16 3532 9869 Paarden Runderen Kalveren Veulens Overige dieren Totaal etmalen. stal voeder stal voeder stal voeder 244 9 24 136 413 1934 258 10 30 65 363 Levend Geslacht Partijen vleesch Groot vee Klein vee 200 K.G. of meer tot 230 K.G. tot 50 K.G. 50-100 K.G. 100 K.G. of meer 148 3059 1707 3777 1049 776 270 1934: 241 3379 1743 4191 883 639 238 Paarden. Runderen. Kalveren. Varkens. Organen enz. in K.G. Ander vleesch in K.G. 1934 1 T/2 377a 40 1972 133/4 12172 1027a 20951 25047 171396 126536

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 194