-S8Z- Bijlage R. VERSLAG van het Gemeenteslachthuis te Zutphen en den Keuringsdienst van Vee en Vleesch in den kring Zutphen over het jaar 1935. 1. Personeel. Met ingang van 1 Februari werd C. L. Wisseborn tot tijdelijk werkman bij het gemeenteslachthuis benoemd. Wegens ziekte waren 4 ambtenaren gedurende 28 dagen en 1 werkman gedurende 30 dagen verhinderd hunne werkzaamheden te verrichten. 2. Verordeningen. Wijziging in de verordeningen hadden niet plaats. 3. Gebouwen, Inrichting en Terrein. Deze verkeeren in goeden staat. Aan het gewone onderhoud werd de noodige zorg besteed. Een der wanden van de hangruimte werd wegens voortdurende vochtigheid met eternietplaten bekleed overigens be hoefden geen bijzondere voorzieningen te worden ge troffen. Voor de schoonmaak van machinekamer en koelhuizen waren deze van 14 Januari tot 18 Februari buiten gebruik gesteld. 4. Slachthuisbedrijf. Slachtingen. Het aantal op het slachthuis geslachte dieren, behalve dat voor export, bedroeg 10651 ver deeld als volgt

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 193