VERSLAG 1935 3.SO "3<3/ Bijlage R. VAN HET Gemeenteslachthuis te Zutphen en den Keuringsdienst van Vee en Vleesch in den kring Zutphen OVER HET JAAR

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 192