Bijlage Q. 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 - - Bijlage Q. 27 Het aantal schorsingen bedroeg in over de maanden 1935 verdeeld Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Totaal 62 7 1 2 10 3 13 2 De periode van schorsing was als volgt Definitief 52 weken 26 22 17 12 6 5 4 3 2 1 11 arbeiders 1 1 17 1 3 5 ÏOT 2 .45 10 1 Totaal 101 arbeiders Het aantal ziektegevallen onder de arbeiders in de werkverschaffing bedroeg in totaal 193. Het aantal ongevallen bedroeg 61. Gedurende 1935 is in totaal aan arbeiders werkzaam in de werkverschaffing f 5482.28 aan ziekengeld uitgekeerd. Aan belasting, pacht, electriciteit enz. is op de loonen ingehouden en afgedragen in totaal f 1089.50 verdeeld als volgt: van 150 personen belastinginvordering f 858.64 18 personen pacht, huur etc236. voor gas en electriciteit30.50 Het Burgerlijk Armbestuur, Dr H. LIER, Voorzitter. D. MULDER, Secretaris. •[EBJOJL 256 259 282 O 150 234 274 225 273 271 267 258 198 'uaqauqni 3öuoa japuo spuaqEA J31U DSAlupsg 'IIIAX •ppiuijousQ us -sbuipaoA 'IIAX 'jIupaqpodsuEjj^ IAX •aujsnpuqsijxsj^ AX •sujsnpuisqEqEj^ 'AIX [33uosj3d puapnoq zdQ •IIIX 1 •Si33[J3AV3q]EEJ3p^ IX 21 24 22 15 22 26 17 25 26 26 25 23 •Mnoqumi ua -pusg 'X (N(N(N cncMtN^(N|^_xr 'Buiqja/Asqjnoiq HA OoOO>fCT\CT\CTvoo-^—i-hoK •]33UOSJ3d[3JOpj IA CNCN(N •p3qjoo:)UE}j us -puEpq 'A u33jqEA aqssgEJQ 'AI •sjapisqjEsqauqEjj III (NCSCN—(N CN <N 0} CN 'U3>p]BAA\nog I Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 191