1 Bijlage Q. 24 gekomenb°VenStaanCle °b,eCten de V°l9ende 9ereed Gemeentelijke werkverschaffing Kijfsdijken(egalisatie) Ophooging marsch (oph. industrieterrein) °e„P°'(egalisatie) PoIbeek(normalisatie) Deventerweg (egalisatie) Moesmate(egalisatie) Centrale werkverschaffing Eefdesche Beek (normalisatie) De kosten voor de werkverschaffing over 1935 hebben bedragen Bijlage Q. 25 Over 1935 bedroeg het gemiddeld aantal werkloozen op het werk aanwezig per week 11794 52 227. Over 1935 bedroegen de kosten van tewerkstelling (arbeidsloonen, toeslagen en premiën ingevolge de Inval, en Ziektewet, doch exclusief premiën Ongevallenwet) f 17.20 per week. Evenals vorig jaar hebben wij in nevenstaand staatje een overzicht opgenomen van de beroepen der tewerk gestelde arbeiders. OBJECTEN. Gemeent. Werkverschaffing Kijfsdijken (egalisatie) Ophooging Marsch (oph. ind terrein) De Pol (egalisatie) Polbeek (normalisatie) Sprabanen (egalisatie) Deventerweg (egalisatie) Moesmate (egalisatie) Centrale werkverschaffing i Ee.desche Beek (normalisatie) Gemidd. aantal geplaat sten per week Aan wezigen per week Tijdvak van werken In totaal tewerkge- stelden lover 1935 126 81 64 38 55 46 63 41 200 155 25 20 32 25 26 20 591 426 1/1-25/ 5 1/1-27/ 4 7/1-20/ 7 1/1- 5/ 1 1/1-14/12 25/2-30/ 3 20/2—23/ 3 267 139 174 41 461 33 35 20 1/1-27/ 4 1 30 1180 OBJECTEN. Arbeids loon toeslagen enz. Ziektewet (premiën) Rente zegels Totaal Gemeent. werkverschaffing Sprabanen Polbeek De Pol Ophooging Marsch Moesmate Deventerweg Kijfsdijken f 131204.02 480.83 12819.57 10268.95 1816.59 827.91 27450.85 f 3614.67 17.82 357.30 300.69 46.11 21,06 799.52 f 4604.76 19.72 452.03 346.84 62.18 27.— 975.10 f 139423.45 518.37 13628.90 10916.48 1924.88 875.97 29225.47 Centrale werkverschaffing Eefdesche Beek 6047.94 183.42 189.37 6420.73 f 190916.66 f 5340.59 f 6677.- f 202934.25

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 190