I'S ^d^reke"' Bijlage Q. 22 AFDEELING III. STEUNVERLEENING AAN VALIDE ARBEIDERS. Het aantal steunaanvragen bedroeg 627, waarvan 353 moesten worden afgewezen. De steunuitkeeringen he be totaal f 55763.53 bedragen aan 498 gezinnen met 2163 gezinsleden. De gemiddelde gezinssterkte was bedroeg f U2 BH 5632 stl P 9e2innen hebben 9edurende oezin T StT °ntVangen' dat is 9err,iddeld per gezin 11.31 steunweken. Het gemiddeld steunbedrag per gezin per week bedroeg f 9.90. Aan toeslag con b t U M V°°r ziekenfonds werd aan 204 gezinnen per gir° h^9 105''71 °f 9em'dddd Aan 73 kostgangers of alleenstaande personen werd aantal st T*" 2695 02 Hd «-«S aantal steunweken voor de groep bedraagt 6.29 Het gemiddeld steunbedrag per jaar bedroeg f 36.92 dat is "week (5.90. Aa„ ,oesIag conJutje f 1 40 n°e°rr 9l:0eP be'aa'd '6'87' Qenriddeld r per persoon. Tenslotte geven wij in volgend staatje een over- Bijlage Q. 23 AFDEELING IV. WERKVERSCHAFFING. De omvang der werkverschaffing in 1935 komt vrijwel overeen met wat in 1934 hieraan is gedaan. In totaal hebben in 1935 533 arbeiders in de werkverschaffing gewerkt, terwijl in 1934 dit aantal 506 bedroeg. Met onderbreking van 2 weken tengevolge van het hooge water hebben in het verslagjaar gemiddeld 227 (vorig jaar 228) arbeiders per week op de volgende objecten gewerkt Aantal Aantal Aantal Aantal gesteun- steun Totaal gesteun- steun Totaal. den. weken. den. weken. 35 1 35 1 26 26 56 2 112 5 27 135 53 3 159 6 28 168 65 4 260 1 29 29 63 5 315 3 30 90 54 6 324 2 31 62 45 7 315 3 32 96 25 8 200 2 33 66 14 9 126 4 35 140 15 10 150 4 36 144 7 11 77 2 38 76 7 12 84 2 39 78 6 13 78 1 41 41 6 14 84 2 42 84 8 15 120 1 43 43 7 16 112 1 44 44 5 17 85 1 45 45 4 18 72 2 47 94 7 19 133 2 49 98 3 20 60 1 50 50 6 21 126 2 51 102 1 22 22 21 52 1092 3 23 69 6 1 24 25 144 25 571 6090

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 189