110 Bijlage Q. 18 Jassen Mans- en jongensbroeken Japonnen en jurken Mantels Mannenpakken Schoenen en pantoffels Jongenspakjes Japon-rokken Blouses, truien en vesten Onderkleeren Oude dekens Nieuwe dekens Ledikanten en wiegen Hoeden en mutsen Beddegoed, huisraad etc. paar 3793 8. Verhaal. Het verhaal op de onderhoudsplichtige familie en op de ondersteunden zelf heeft als volgt plaats gehad: 63 onderhoudsplichtigen werd een bijdrage gestort ,n de ondersteuning van 38 personen of gezinnen f 2099.69 156— 216.89 129.94 50— tot een totaal bedrag van van de N.H. Diaconie werd ontvangen Ouderdomsrente Indische pensioenen Gebr. Bakkers Weeshuis Op de ondersteunden werd rechtstreeks ver haald wegens verleende voorschotten op Transporteeren f 2652.52 Bijlage Q. 19 Transport 2652.52 loonen, electrisch licht, water, gas, con tributie ziekenfonds enz 708.31 via de rijksverzekeringsbank Raden van Arbeid 378.24 Ned. Heidemaatschappij 1274.15 Ten kantore ingehouden 337.90 Verhaal kosten ziekenhuisverpleging 460.50 f 5811.62 (Vorig jaar f 3655.11). In 6 gevallen moest de hulp worden ingeroepen van het kantongerecht (vorig jaar 3 gevallen). In de meeste gevallen werd de bijdrage bij minnelijke schikking ge regeld. AFDEELING II. INFORM ATIEDIENST. Met de plaatselijke instellingen werd zooveel mogelijk contact gezocht in steungevallen. In 1935 werden in totaal 377 volledige schriftelijke rapporten verstrekt voor in totaal 469 gevallen, waarvan achterstaand staatje een overzicht geeft. Hiernaast werden nog zeer veel telephonische inlichtingen verstrekt. rnr c>c>t\ fAfn 1 L/xJ

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 187