VERSLAG 1935 BURGERLIJK ARMBESTUUR Bijlage Q. 353 VAN HET TE ZUTPHEN OVER HET JAAR

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 178