Bijlage P. 4 GELDMIDDELEN. 1928 f 2129.13 1929 2035.49 1930 2145.86 1931 2168.04 1932 2036.35 1933 1952.47 1934 1834.98 1935 1874.95 BOEKEN. Nieuwe aanwinsten worden eens in de maand gratis opgenomen in t Het Geldersch Volksblad, Huis aan Huis, en de Berkelbode. Op de catalogus die in 1933 werd uitgegeven is in April 1936 een supplement verschenen. Het aantal banden bedroeg op 31 Dec. 1929 15043 1930 16044 1931 16904 1932 17553 1933 18136 1934 18759 IT 1935 19472 Uit het bovenstaande blijkt dat de bibliotheek ver meerderd is met 713 banden, waaronder 70 kinderboeken. 55 Nederl. romans waarvan wij noemen werken van Coolen, Boudier Bakker, Donker, den Doolaard, A. M. de Jong, Labberton, Philips, Van Schendel, Servaes, Vestdijk. Er werden 35 vertaalde romans opgenomen en 92 romans in de moderne talen werden aangeschaft o.a. van Colette, Duhamel, Mauriac, Romains, Vicki Baum Werfel, Zweig, Pearl Buck, Huxley, Lewis, Wool/ Bijlage P. 5 De Bibliotheek werd verrijkt met 273 boeken op het gebied van kunst en wetenschappen, waarvan wij speciaal de aandacht vestigen op de „Künstlerlexicon Van de boeken die o.a. het meest door het publiek gevraagd werden noemen wij Boudier Bakker. Vrouw Jacob. Vicki Baum, Das grosse Ein maleins. Harvey, De kleine madonna. Huizinga. In de schaduwen van morgen. Gina Kaus, Die grosze Katherina. A. M. de Jong, De groote zomer. Top Naeff, Het huis in de rij. Parmentier. In 3 dagen naar Australië. Viruly, Alles oké. Zweig, Marie Stuart. BEZOEK. Er wordt aan herinnerd dat werkloozen kosteloos toegang hebben tot Leeszaal en Bibliotheek. In 1928 11140 personen waaronder 1613 vr 1929 9409 1416 1930 9121 1419 1931 9382 965 1932 9950 754 1933 11590 853 1934 11697 1719 1935 11455 454 UITLEENEN. Er werden uitgeleend In 1910 (eerste jaar van uitleening) 909 banden 1928 aan 1180 leden 44187

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 176