Bijlage P. VERSLAG van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Zutphen over het jaar 1935. Het jaar 1935 verliep in rust en kalmte; zeer zeker stemt dit tot tevredenheid indien wij bedenken dat de laatste jaren de Leeszaal steeds te kampen had met finantiëele moeilijkheden of opgeschrikt werd door alarmeerende berichten over vermindering van inkomen. De finantiëele toestand is dus niet ongunstig te noemen; zoodoende konden wij de korting op het salaris van het personeel van 10 op 5 brengen eveneens werden er eenige tijdschriften, die wegens bezuiniging geschrapt waren, wederom aangeschaft. Weliswaar is de behuizing niet zooals wij dit wen- schen zoudener is te weinig bergruimte, het gebouw ziet er vervallen uit, de ingang is verre van aanlok kelijk, maar de tijdsomstandigheden zijn te onzeker om aan een andere huisvesting te kunnen denken. Daar de Leeszaal geen eigenlijke expositieruimte heeft, werd in de maand Juni in het „Museum" een „ex libris" tentoonstelling gehouden die veel belang stelling trok. Als 2de assistente werd mej. A. Hilwig benoemd. Mej. M. Boezewinkel die als volontaire werkzaam was, verliet de Leeszaal om in Arnhem haar opleiding te voltooien. Wij prijzen ons gelukkig wederom mej. J. Suringar te kunnen danken voor haar hulp die zij schenkt aan de kinderbibliotheek. Dank zij haar bekwame en vrien-

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 174