9 Bijlage O. Bijlage O. ^3 OVERZICHT INKOMEN EN OPBRENGST plaatselijke inkomstenbelasting over 1922/23 tot en met 1930/31 Aantal aanslagen 1934/35 Zuiver inkomen 1934/35 Transport Van f 36401 t/m f 36500 - 39801 39900 40301 40400 50000 en meer Totaal Zuiver inkomen 1934/35 Aantal aanslagen 1934/35 Transport Van f 28701 t/m f 28800 ..29101 29200 30201 30300 31401 31500 31701 31800 Transporteeren

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 170