"333 132- Bijlage O. OVERZICHT VAN DE GEMEENTE- FONDSBELASTING. Aangeslagenen, ingedeeld naar hun zuiver inkomen over het jaar 1934—1935.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 168