- 1 Bijlage O. Bijlage O. 2 3 Overzicht van de opbrengst der verschillende belastingen over de laatste acht jaren. I - L 40065 '1 - Soort der belasting of retributie Opbrengst de jaren Uitkeering gemeentefonds Hoofdsom grondbelasting op de gebouwde' en ongebouwde eigendommen Opcenten op de hoofdsom grondbelastinq Hoofdsom personeele belasting Opcenten personeele belasting f 48 opcenten div. en tant. belasting 40 opcenten vermogensbelasting Belasting naar het inkomen Opcenten gemeentef. belasting Classificatie gem. fondsbelasting Hondenbelasting Vergunnings- en verlofiecht Sestandrie~le9eS 6n rechten Van den burgerliiken Heffing voor het gebruik van openbare gronden en wateren Brug-, kaai-, haven-, kraan-, sluis-, dok- en veergelden Marktgelden, wik-, weeg- en meetloonen BegraênTsrech^0'" 9ebmik Van 9emeentegebouwen Belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden t Tot en met 1930/31 35 opcenten, over 1931/32- 35—DD finfrna ""ff °pcenten' ov" 1935: 105-125 opcenten. r £n met l532/33: daarna 80 opcenten, over 1935/36: 55 opcente Geheven van 1 Mei 1932 af. opcenue 1928 q- 1928/29 1 1929 1930 c.q. 1929 c-9- 1930/31 1931 c.q. 1931/32 1932 c.q. 1932/33 1933 c.q. 1933/34[ 1934 c.q. 1934/35 1935 c.q. 1935/36 f - f 231382 24 f 301973 33 f 317459 09 f 268579 42 f 250008 91 39200 89 40890 22 42000 20000 36235 45 37137. 37904 20 38800 39700 55 40580 78 41800 42600 108400 109464 79 110984 25 *„110000 25800 34107 62 35146 36294 38 52600 75422 80 76018 53 75000 *„124800 7137 33 7113 7263 29 6331 81 11122 53 7486 44 6000 10806 47 20226 50 17667 45 20895 07 17000 15000 563769 39 596492 612380 40 J 177960 28 161112 30 196977 67 *„189000 *„123800 33041 02 32785 29 40757 30 41000 39600 5434 75; 5156 5127 25 4904 75 4735 25 4563 4745 4804 2618 75 2806 2612 50 2568 75 3363 75 3401 25 3273 75 3323 75 4400 05 4426 5082 05 5696 95 3759 60 4455 10 4167 05 4409 50 4788 08; 2820 4931 96 3399 94 3230 72 4895 14 3611 36 3378 22 5022 jj 4385 4585 51 4982 67 5746 23 5647 39 4919 13 3785 91 12043 30 11339 12321 76 13064 16 14787 80 15446 07 14968 68 14373 39 1839 72 1982 1397 1711 21 1067 56 1062 55 1079 83 741 44 4619 20 6277 5973 45 6871 20 7001 15 6498 77 8277 71 7247 05 12380 75 19148 38 18534 06 14491 79 55 opcente Geraamde opbrengst naar de laatst bekende gegevens.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 167