OVERZICHT GEMEENTE ZUTPHEN. BELASTINGEN, HEFFINGEN, ENZ. Bijlage M. 28 Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Zutphen. SPECIFICATIE der rekening INTEREST over het jaar 1935. DEBET. Rente van Leeningsgeldenf 14358.32 het Reservefonds2885.26 waarborgsom N.V. Cornegoor s Houthandel 9. J- v. d. Vlist 0.62 f 17253.20 CREDIT. Rente Rekening-courant 1935 2378.05 f 14875.15 VAN

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 166