Bijlage M. 26 GEMEENTELIJK ELECTRICI Bijlage M. 27 TEITSBEDRIJF ZUTPHEN. Leeningsgelden verstrekt door Leeningsjaar 1915 1917 1926 A 1926 B Oorspronkelijk bedrag f 28636.65 f 37924.73 f 65057— f 28660— Rentevoet 5 4 5"/4 4 1935 1 Jan. Saldo f 4366.65 f 20074.73 f 43367— f 19111. 15 Mei Aflossing 15 Mei Leening 31 Dec. Aflossing 2150. 1400— 2410. 1061.— f 2216.65 f 18674.73 f 40957— f 18050.— de Gemeente Zutphen. 1926 C 1926 D 1926 E 1933 1935 A 1935 B Totaal bedrag. f 26400— f 68397— f108070— f 99000— f 26867— f 20308— 574 43/4 °/o 4 0/ 10 472 7o 4 4 f 16896. f 1056. f 47175— 47175 - f 74526— 3727— f 92400— 3300— f 26867— 1343— f 20308— 1015— f 317916.38 47175— f 270741.38 47175— f 317916.38 17462— f 15840— f f 70799— f S9100— f 25524— f 19293—; f 300454.38

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 165