GEMEENTELIJK ELECTRICITEITSBEDRIJF ZUTPHEN. Staat volgens artikel 38e der Rekeningsvoorschriften. Rekeninghoofden. Aanschaf fingswaarde per 1 Jan. 1935. Vermeer dering over 1935. Vermin- j dering over 1935 Afschrijving over 1935. Afschrijvin gen tot en met 1934. Boekwaarde op 31 Dec. 1935. Kabelnet T ransformatoren Schakelinrichting Stroommeters Gem. installaties Huurmotoren Werkt, en gereedsch. Meubilair Gebouwen f 485408.02 44151.17 3020.61 79872.63 41492.66 721.28 4164.81 5172.28 15959.32 f 13047.36 1119.39 9750.— 2462.38 361.45 186.07 56.42 f 3020.61 595.21 1140.95 100.93 37.60 1 13 04.62 1535.42 2044.61 2lk 8 8 10 8 '10 10 10 272 f 147937.17 35737.28 3019.61 66823.63 36896.99 720.28 3755.90 3517.10 2393.88 f 337413.59 7997.86 8775. 12274.47 4401.83 1.— 312,63 1279.97 13166.46 2641.70 585.66 181.42 394.03 398.98 f 679962.78 f 26983.07 f 4895.30 f 15625.90 J 300801.84 f 385622.81 N.B. De onderstreepte bedragen zijn Credit-bedragen. De Credit-afschrijving bij de Schakelinrichting is een gevolg van de algeheele vernieuwing daarvan, ■waardoor aan Afschrijvinq werd teruggeboekt f 3019.61, terwijl de nieuwe afschrijving bedroeg 975.— Blijft Credit f 2044.61 De Credit-afschrijving bij de Gemeente Installaties is veroorzaakt doordat wegens verkoop van instal laties moest worden teruggeboekt aan Afschrijving een bedrag van f 1103.02 terwijl de nieuwe afschrijving bedroeg 517.36 Blijft Credit f 585.66

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 164